'Outstanding' DC3 at Prologis Park Prague-Airport
 

W 2017 r. Prologis został pierwszym deweloperem, którego budynek logistyczny otrzymał najwyższą ocenę według systemu akredytacji BREEAM – „wybitna” („outstanding”). W maju tego roku powtórzyliśmy ten sukces, otrzymując końcową ocenę BREEAM na poziomie 88,3%. Budynek 3 w Prologis Park Prague-Airport stał się drugim obiektem w kraju, któremu przyznano taką ocenę.

Fakt, że Prologis ma w swoim portfolio aż dwa z trzech obiektów w Europie kontynentalnej, którym przyznano ocenę BREEAM „outstanding” – najstarszego uznanego na świecie systemu oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko – jest dużym osiągnięciem, ale niekoniecznie niespodzianką. Prologis to lider w tym zakresie, a budując w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wzmacnia również swoją przewagę konkurencyjną. W dzisiejszych czasach coraz więcej klientów poszukuje zrównoważonych i trwałych budynków, które pomogą im ograniczyć koszty, sprawnie prowadzić działalność oraz przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników.Dzięki sprawnej współpracy ekspertów ze wszystkich szczebli, powstał budynek, który spełnia cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, jest energooszczędny, którego koszty eksploatacji są niskie i który oferuje swoim klientom przyjazne środowisko pracy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń sanitarnych i systemu odzyskiwania deszczówki do spłukiwania toalet, dzienne zużycie wody ograniczono o 83,5%, a zużycie energii o 54%. Cały przepływ energii jest stale kontrolowany przez najnowocześniejsze systemy pomiarowe, natomiast system dostarczania wody wyposażono w mechanizmy wykrywania wycieków.

Wszystkie decyzje projektowe oparto na modelowaniu energetycznym, a z myślą o dobrym samopoczuciu użytkowników budynku, wykorzystano badania komfortu termicznego. Do budynku dociera mnóstwo naturalnego światła, świeże powietrze wpada przez otwierane okna, poziom hałasu jest niski, a materiały wykorzystane do jego budowy mają niską zawartość szkodliwych substancji. Materiały budowlane i instalacje wewnętrzne dobrano na podstawie analizy kosztów całego cyklu życia, która uwzględnia koszty zakupu materiałów, jak również koszty eksploatacji przez cały okres użytkowania, w tym koszt ich zniszczenia. Kiedy tylko jest to możliwe, Prologis wykorzystuje podczas budowy materiały pochodzące z recyklingu lub zawierające znaczny udział materiałów pochodzących z recyklingu.

„Razem z tym budynkiem, Prologis ma w swoim czeskim portfolio już 14 inwestycji akredytowanych przez BREEAM: dwa z oceną „Outstanding”, dwa z oceną „Excellent”, dwa z oceną „Very Good” i osiem z oceną „Good” – to pokazuje, jak ważne jest dla nas zrównoważone budownictwo. Dzięki temu, że konsekwentnie realizujemy naszą ogólną strategię biznesową, która kładzie nacisk na ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny we wszystkich naszych działaniach, pokazujemy całej Europie, czego można dokonać” – powiedział David Jakes, senior project manager, Prologis w Czechach.

Na zewnątrz budynku zadbaliśmy o wykorzystanie większości przestrzeni do posadzenia roślin i ochrony siedlisk przyrodniczych. W ten sposób zwiększyliśmy bioróżnorodność i wartość ekologiczną parku, pielęgnując rodzime gatunki roślin, ziół, traw, krzewów i drzew, a jednocześnie chroniąc lokalne populacje owadów i ptaków.

Zachęcamy też samych pracowników do wniesienia własnego wkładu poprzez korzystanie z alternatywnych środków transportu podczas dojazdów do pracy. W parku znajdują się zadaszone parkingi dla rowerów i wygodne pomieszczenia z szafkami, prysznicami i przestronnymi szatniami. Wiele miejsc parkingowych zarezerwowano na potrzeby car-sharingu, z którego można korzystać za pomocą specjalnie przygotowanej strony internetowej, do której mają dostęp wszyscy pracownicy. W budynku zmontowano również punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.

Łączna powierzchnia budynku w Prologis Park Prague-Airport wynosi  37 800 metrów kwadratowych, z czego 27 500 metrów kwadratowych stanowi magazyn typu build-to-suit dla firmy EYELEVEL, a pozostała powierzchnia to obiekt spekulacyjny. 

Prologis Park Prague-Airport
 

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.