Máté Szoboszlay – „Musíme být rychlí jako sprinteři a zároveň vytrvalí jako maratónští běžci”
Mate Szoboszlay_Director of Capital Deployment_Prologis

Mate Szoboszlay

Ředitel výstavby

Máté Szoboszlay se stal součástí maďarského týmu Prologis v únoru 2020 poté, co více než 10 let získával zkušenosti z oblasti správy portfolií a transakcí. Jako ředitel výstavby zodpovídá za identifikaci nových příležitostí pro development, koordinaci projektů na míru („build-to-suit“) a získávání nových zákazníků. O budovy jako takové se zajímá již od dětství – nejprve šlo o historické památky, poté o urbanizační procesy a nakonec o vznik prosperujících moderních komerčních nemovitostí.

Je přesvědčen, že společnost Prologis díky využívání inovativních technologií, nepřetržité analýze trendů a schopnosti rychle se adaptovat, stavět udržitelné budovy a splňovat nejrůznější potřeby zákazníků, nastavuje trendy ve svém sektoru. Budovy Prologis jsou připravené na výzvy budoucnosti a disponují řešeními pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, energetické efektivity a ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Na pozadí nepřeberného množství výzev, které pandemie přináší, nachází Máté paralely mezi náplní své práce s charakteristikami sportovců: rychlostí sprintera a vytrvalostí maratónského běžce.

Podle jeho názoru je klíčem k úspěchu společnosti Prologis kromě využití tržních příležitostí vyplývajících z pozice globálního lídra také vědomé vytváření hodnot, vysoký standard služeb v rámci celého řetězce, zaměření na zákazníka či inovativní a zároveň dlouhodobě udržitelný přístup. Jako příklady z praxe uvádí programy Prologis Essentials Marketplace a PARKlife. Podstatou obou je, že: „Prologis nenabízí jen prosté skladové prostory. Poskytuje zázemí vyznačující se pohodlím, vysokou úrovní bezpečnosti i celou řadou funkcí, díky nimž v našich parcích zaměstnanci zákazníků rádi pracují a díky zdravému pracovnímu prostředí jsou také mnohem produktivnější.“

Máté nachází ve společnosti Prologis i motivaci k lepším výkonům, protože věří, že působit v rámci fungujícího globálního týmu, jehož distribučními centry ročně protéká zboží v hodnotě 2,2 miliardy dolarů, což jsou téměř 2,5 procenta světového HDP, je výjimečná příležitost. Kromě toho zdůrazňuje, že i hodnoty, které společnost zastává, jsou pro něj důležitým referenčním bodem. Mezi konkrétními faktory, které pro něj byly při rozhodování o nástupu na novou pozici klíčové, zmiňuje například neustálé zlepšovaní stávajícího portfolia a novou výstavbu, zaměření na zaměstnance optikou zákazníka a cílenou ochranu životního prostředí.

Jelikož Prologis prosazuje strategii založenou na udržování a rozvoji postavených či zakoupených aktiv, přikládá Máté zvláštní význam komplexnímu, veskrze prozákaznickému přístupu, který sahá od procesu výběru založeného na komplexním rozhodovacím cyklu až po správu nemovitostí. Budování a profesionální správa diverzifikovaného portfolia odolného vůči krizím je totiž nezbytná pro dosažení jeho maximální investiční hodnoty.

Největší pracovní výzvou je pro něj dosahovat dostatečné flexibility a s ní se pojící připravenosti na neustálé změny týkající se jak výstavby, tak akvizičních aktivit. „Jsem přesvědčen, že klíčem k trvalému úspěchu a stabilnímu růstu je schopnost rychle se přizpůsobit měnícímu se prostředí, aktuálním tržním trendům a potřebám zákazníků,“ vysvětluje Máté, který věří, že v současné pandemické situaci jsou flexibilita a schopnost rychlé reakce na tržní změny ještě většími konkurenčními výhodami než dřív. Máté k pandemii zastává ambivalentní přístup. „Na individuální lidské úrovni je situace nepochybně těžká, ale v logistickém sektoru zažíváme profesionálně velmi vzrušující období otevírající dobré vyhlídky. Těší mě, že mohu v těchto nelehkých časech svou prací aktivně přispět.  Mám dobrý pocit z toho, že naši zákazníci jsou díky našim vysoce kvalitním budovám a službám méně vystaveni negativním důsledkům pandemie koronaviru.“

Mátého úvodní profesní motto se proměnilo v reálnou zkušenost: soustředěná, tvrdá práce spolu s kontinuálním získáváním nových znalostí přináší dlouhodobě pozitivní výsledky jak ve formě dosažení dalších úspěchů, tak rozšíření know-how, v optimálním případě v obou těchto sférách zároveň.

Viktoria Nagy
Viktória Nagy – „Správa nemovitostí je o udržování budov v...

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.