Řada benefitů

Prologis nikdy nepomíjí to, na čem záleží nejvíce. Jsme zcela přesvědčeni o tom, že lidé jsou tím nejdůležitějším prvkem našeho podnikání.  Právě proto máme pro naše zaměstnance připravený obsáhlý balíček odměn a mnoho času investujeme do zkvalitnění managementu a rozvoje našich lidí.

careers cs wellness
careers cs secury
careers cz work 2
careers cs culture

Zaměstnáváme lidi s různými zkušenostmi a úhly pohledu, abychom vytvořili pestrou firemní kulturu, jíž může každý svým dílem přispět, růst v ní a stát se lídrem bez ohledu na to, odkud pochází nebo v co věří.

Tom Olinger, CFO

Očima stážisty

Pro Prologis jsou lidé na prvním místě. Ať už jste zkušený manager, absolvent či student na stáži, každý zastává důležitou roli v upevňování firemních hodnot společnosti.

Shlédněte video a dozvíte se, jaké to je, být členem týmu Prologis z pohledu stážistky.

Najděte nás na mapě

Kanceláře máme ve Spojených státech i po celém světě.

Prologis World Map

Upozornění na podvodné pracovní nabídky:

Z důvodu zvýšeného počtu podvodných pracovních nabídek zveřejněných na kariérních portálech vás prosíme o opatrnost. Ujistěte se, že se o práci ucházíte prostřednictvím důvěryhodných kariérních portálů nebo přímo oficiálních stránek společnosti Prologis. Nabídky se mohou jevit jako důvěryhodné například na základě neoprávněného použití značky Prologis a jejích materiálů chráněných autorskými právy. Mezi typické znaky toho, že je nabídka podvodná, patří:

- Požadavky na úhradu podezřelých šeků nebo na provedení převodu peněz;
- Korespondence z e-mailových účtů z domén jako například Google, Yahoo!, AOL či Hotmail;
- Překlepy a gramatické chyby;
- Přísliby rychlého zbohatnutí;
- Chybějící zpřesnění místa výkonu práce;
- Žádosti o citlivé osobní údaje z vašich dokladů nebo o finanční údaje.

Nejlepším způsobem, jak se ucházet o práci ve společnosti Prologis, je prostřednictvím našich oficiálních kariérních stránek.