Výzkumy Prologis

Poskytujeme všem zainteresovaným stranám důkladnou analýzu současných trendů, jako je digitalizace, rekonfigurace dodavatelských řetězců nebo rychlý růst odvětví e-commerce a jeho dopad na logistické nemovitosti. Pokud byste se rádi dozvěděli více o nejatraktivnějších logistických lokalitách v Evropě či vývoji výše nájmů, podívejte se na nejnovější výsledky našich výzkumů.

Prologis Elizabeth Seaport
Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a požadavky na logistické nemovitosti

Automatizace má potenciál revolučním způsobem změnit logistické operace. Spolu s rozšiřováním možností dostupných za
stále nižší náklady podporuje...

Prologis Park Meadows
Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Krize předznamenává změnu. Nástup pandemie COVID-19 inicioval během méně něž pěti měsíců v maloobchodním odvětví vývoj, který by jinak trval pět let....

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Význam logistických nemovitostí, zejména od začátku roku 2020, kdy pandemie COVID-19 zrychlila přechod k e-commerce přibližně o čtyři roky, byl ještě...

Prologis Seneca Park 500
Odolnost zákazníku v časech ekonomické volatility

Odolnost zákazníku v časech ekonomické volatility

Ve čtvrtém pokračování naší speciální zprávy o pandemii COVID-19 a jejích důsledcích pro logistické nemovitosti se budeme podrobněji zabývat daty, jež...

Raport covid market-915_covid-19_special_report
Logistické nemovitosti a COVID-19: Třetí část

Logistické nemovitosti a COVID-19: Třetí část

V třetím pokračování naší série o důsledcích pandemie COVID-19 pro logistické nemovitosti shrnujeme konkrétní poznatky na základě našeho působení v...

covid-19 raport
Zvláštní zpráva o COVID-19: Druhé vydání

Zvláštní zpráva o COVID-19: Druhé vydání

Dodavatelské řetězce si zachovávají klíčovou roli. Zatímco krátkodobé vyhlídky zůstávají nejisté, ekonomická recese je stále pravděpodobnější....

Prologis Capelin Distribution Center
Logistické nemovitosti a e-commerce napomáhají udržitelnosti

Logistické nemovitosti a e-commerce napomáhají udržitelnosti

Udržitelnost je pro odvětví logistických nemovitostí dlouhodobou prioritou, což se projevuje zejména v navrhování budov a jejich energetické...

Prologis Park Tilburg
Nejlepší řešení, jak pro logistické budovy získat, vyškolit a udržet zaměstnance

Nejlepší řešení, jak pro logistické budovy získat, vyškolit a udržet zaměstnance

Téma pracovní síly ve skladech v uplynulém desetiletí nabylo na důležitosti. Přístup ke kvalifikované pracovní síle je ve 12 evropských zemích, kde...