Výzkumy Prologis

Poskytujeme všem zainteresovaným stranám důkladnou analýzu současných trendů, jako je digitalizace, rekonfigurace dodavatelských řetězců nebo rychlý růst odvětví e-commerce a jeho dopad na logistické nemovitosti. Pokud byste se rádi dozvěděli více o nejatraktivnějších logistických lokalitách v Evropě či vývoji výše nájmů, podívejte se na nejnovější výsledky našich výzkumů.

Prologis Lehigh Valley
Pro vysokou poptávku dosahuje ukazatel trvání dostupnosti prostorů minima

Pro vysokou poptávku dosahuje ukazatel trvání dostupnosti prostorů minima

Výzkumné oddělení Prologis Reserach představuje vlastní novou metriku: ukazatel trvání dostupnosti skutečné nabídky logistických prostor (TMSTM).

LOGISTICS RENT INDEX
Logistické nemovitosti: vysoká poptávka a nejrychlejší růst nájmů v historii

Logistické nemovitosti: vysoká poptávka a nejrychlejší růst nájmů v historii

Ukazatel výšky nájmů Prologis Logistics Rent Index, který společnost Prologis představila v roce 2015, zkoumá trendy růstu čistého efektivního tržního...

Prologis Park Piotrków, Poland
Trvající narušení trhu - zvláštní zpráva Prologis Research

Trvající narušení trhu - zvláštní zpráva Prologis Research

Dodavatelské řetězce čeká trvalá proměna vedoucí k vyšší odolnosti. Z ní vyplyne silná poptávka po logistických nemovitostech a možné prodloužení nebo...

Prologis Park Nieuwegein, the Netherlands
Logistické nemovitosti: Faktory formující nabídku

Logistické nemovitosti: Faktory formující nabídku

V poslední publikované výzkumné zprávě jsme se zabývali strukturálními trendy, které určují poptávku po logistických prostorách v prestižních...

Prologis Park Janki, Poland
Navždy změněný trh: Budoucnost poptávky po logistických nemovitostech

Navždy změněný trh: Budoucnost poptávky po logistických nemovitostech

Globální pandemie navždy změnila trh logistických nemovitostí: rozhodování v rámci dodavatelského řetězce se stalo holističtějším, více se zakládá na...

Prologis Park Wrocław III
Prologis Logistics Rent Index 2020: Zkouška odolnosti

Prologis Logistics Rent Index 2020: Zkouška odolnosti

Index výše nájemného Prologis Logistics Rent Index, který byl představen v roce 2015, zkoumá trendy čistého růstu nájemného na klíčových trzích s...

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania
Logistické nemovitosti a e-commerce snižují uhlíkovou stopu maloobchodu

Logistické nemovitosti a e-commerce snižují uhlíkovou stopu maloobchodu

Sváteční sezóna roku 2020 byla pro e-commerce rekordní a podle předpovědí stoupne počet doručených balíků v příštím desetiletí o 80 %. Nová studie MIT...

Prologis Elizabeth Seaport
Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a požadavky na logistické nemovitosti

Automatizace má potenciál revolučním způsobem změnit logistické operace. Spolu s rozšiřováním možností dostupných za
stále nižší náklady podporuje její...

Prologis Park Meadows
Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Krize předznamenává změnu. Nástup pandemie COVID-19 inicioval během méně něž pěti měsíců v maloobchodním odvětví vývoj, který by jinak trval pět let...

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Význam logistických nemovitostí, zejména od začátku roku 2020, kdy pandemie COVID-19 zrychlila přechod k e-commerce přibližně o čtyři roky, byl ještě...