Výzkumy Prologis

Poskytujeme všem zainteresovaným stranám důkladnou analýzu současných trendů, jako je digitalizace, rekonfigurace dodavatelských řetězců nebo rychlý růst odvětví e-commerce a jeho dopad na logistické nemovitosti. Pokud byste se rádi dozvěděli více o nejatraktivnějších logistických lokalitách v Evropě či vývoji výše nájmů, podívejte se na nejnovější výsledky našich výzkumů.

Prologis Park Piotrków, Poland
Trvající narušení trhu - zvláštní zpráva Prologis Research

Trvající narušení trhu - zvláštní zpráva Prologis Research

Dodavatelské řetězce čeká trvalá proměna vedoucí k vyšší odolnosti. Z ní vyplyne silná poptávka po logistických nemovitostech a možné prodloužení nebo...

Prologis Park Nieuwegein, the Netherlands
Logistické nemovitosti: Faktory formující nabídku

Logistické nemovitosti: Faktory formující nabídku

V poslední publikované výzkumné zprávě jsme se zabývali strukturálními trendy, které určují poptávku po logistických prostorách v prestižních...

Prologis Park Janki, Poland
Navždy změněný trh: Budoucnost poptávky po logistických nemovitostech

Navždy změněný trh: Budoucnost poptávky po logistických nemovitostech

Globální pandemie navždy změnila trh logistických nemovitostí: rozhodování v rámci dodavatelského řetězce se stalo holističtějším, více se zakládá na...

Prologis Park Wrocław III
Prologis Logistics Rent Index 2020: Zkouška odolnosti

Prologis Logistics Rent Index 2020: Zkouška odolnosti

Index výše nájemného Prologis Logistics Rent Index, který byl představen v roce 2015, zkoumá trendy čistého růstu nájemného na klíčových trzích s...

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania
Logistické nemovitosti a e-commerce snižují uhlíkovou stopu maloobchodu

Logistické nemovitosti a e-commerce snižují uhlíkovou stopu maloobchodu

Sváteční sezóna roku 2020 byla pro e-commerce rekordní a podle předpovědí stoupne počet doručených balíků v příštím desetiletí o 80 %. Nová studie MIT...

Prologis Elizabeth Seaport
Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a logistické nemovitosti #1: Stupeň automatizace v dodavatelských řetězcích

Automatizace a požadavky na logistické nemovitosti

Automatizace má potenciál revolučním způsobem změnit logistické operace. Spolu s rozšiřováním možností dostupných za
stále nižší náklady podporuje její...

Prologis Park Meadows
Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Logistické nemovitosti – zaměřeno na možnost přestavby maloobchodních prostor

Krize předznamenává změnu. Nástup pandemie COVID-19 inicioval během méně něž pěti měsíců v maloobchodním odvětví vývoj, který by jinak trval pět let...

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Future Flow of Goods - ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis v roce 2020

Význam logistických nemovitostí, zejména od začátku roku 2020, kdy pandemie COVID-19 zrychlila přechod k e-commerce přibližně o čtyři roky, byl ještě...

Prologis Seneca Park 500
Odolnost zákazníku v časech ekonomické volatility

Odolnost zákazníku v časech ekonomické volatility

Ve čtvrtém pokračování naší speciální zprávy o pandemii COVID-19 a jejích důsledcích pro logistické nemovitosti se budeme podrobněji zabývat daty, jež...