Paweł Kowalczyk: Przewidywać, zamiast reagować

Paweł Kowalczyk, senior manažer pro správu nemovitostí, Prologis Polsko

Paweł Kowalczyk

Real Estate & Customer Experience Senior Manager w Polsce

Paweł Kowalczyk z firmą związany jest od 3 lat.  Do jego regularnych obowiązków należy zarządzanie nieruchomościami, negocjowanie kontraktów na dostawę mediów oraz bieżący kontakt z najemcami. Zajmuje się przede wszystkim dbaniem o bezpieczeństwo klientów, wprowadzaniem rozwiązań optymalizujących koszty ponoszone przez klientów oraz wdrażaniem narzędzi (systemów) magazynów przyszłości.

„Najważniejsza w mojej pracy jest szczerość i proaktywne podejście do klienta. Zawsze staram się wyprzedzać ich potrzeby, wychodzić z inicjatywą i proponować rozwiązania usprawniające i ułatwiające ich codzienne funkcjonowanie w naszych parkach”.

W jaki sposób?

Jako Ślązak, Paweł jest przede wszystkim gospodarny i gościnny, dlatego klientami opiekuje się z uwagą i troską, proponując rozwiązania usprawniające i wspomagające ich biznes. Według Pawła dobry zarządca nieruchomości czuwa nad dobrym przepływem informacji i wyprzedza potrzeby swoich klientów. Najważniejsze to działać pro-, nie reaktywnie.

Pomimo poszanowania tradycji, jest innowatorem, dlatego Prologis Park Chorzów to pierwszy wielkopowierzchniowy park Prologis, w którym wprowadziliśmy ekologiczne e-auta, dzięki którym znacząco obniżyliśmy koszty ochrony oraz przyspieszyliśmy czas reakcji nawet o połowę.

Paweł wspierał również implementację platformy Singu FM – naszego narzędzia magazynów przyszłości, dzięki któremu można wygodnie zarządzać informacjami i akceptować koszty jednym kliknięciem. Wdrożenie tego intuicyjnego systemu umożliwiło prowadzenie błyskawicznej komunikacji między klientem, zarządcą i podwykonawcami oraz pozwoliło na automatyzację procesów związanych z przeprowadzaniem przeglądów w nieruchomościach, zbierając pełną dokumentację i historię zgłoszeń w jednym miejscu, w postaci przejrzystych zestawień i wykresów. Dzięki naszym cyfrowym falom zarządzania klienci nie tylko oszczędzają czas i pieniądze, ale zyskują też pełną kontrolę nad danymi i procesami. 

Oprócz bieżącej współpracy z klientami w magazynach Prologis, Paweł jest odpowiedzialny za zakup i optymalizację dystrybucji mediów, oferując wartość dodaną klientom w całym kraju. Dzięki takiej konsolidacji usług, nasi klienci otrzymują bezpieczne dla biznesu ceny energii elektrycznej poniżej średniej rynkowej, stając się beneficjentami efektu skali wielkości portfolio Prologis, a niedawno wdrożona platforma Rhino Scada umożliwia im świadome zarządzanie mediami.

Aktywne zaangażowanie Pawła w opiekę nad klientami i nieustanne szukanie innowacji to idealne odzwierciedlenie hasła, które przyświeca wszystkim działaniom Prologis – zawsze chcemy być krok przed i przewidywać, zamiast reagować!

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.