Máté Szoboszlay – „W dzisiejszych czasach musimy mieć refleks i prędkość sprintera oraz wytrzymałość maratończyka”
Mate Szoboszlay_Director of Capital Deployment_Prologis

Mate Szoboszlay

Director, Capital Deployment

Máté Szoboszlay dołączył do węgierskiego zespołu Prologis w lutym 2020 r.,  razem ze swoim ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu portfolio oraz realizacji transakcji. W Prologis jako Development Director odpowiada za wyszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, koordynację projektów build-to-suit oraz pozyskiwanie nowych klientów. Budownictwem Máté zainteresował się już w dzieciństwie – na początku pasjonowały go zabytkowe budowle historyczne, następnie pochłonęło go badanie procesów urbanistycznych, aby ostatecznie zgłębić tajniki procesu powstawania nowoczesnych nieruchomości komercyjnych.

Máté wierzy, że dobrą praktyką stosowaną w Prologis, którą należałoby wprowadzić w całej branży, jest wykorzystanie innowacyjnych technologii, stałe analizowanie trendów i umiejętność szybkiego przystosowania się do dynamicznych zmian. Dzięki temu można projektować i tworzyć zrównoważone nieruchomości dostosowane do przyszłych wyzwań, stosując w tym celu coraz bardziej bezpieczne, energooszczędne i przyjazne środowisku rozwiązania, które spełnią jednocześnie różnorodne potrzeby klientów. W kontekście mnogości wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w czasie pandemii, Máté opisuje swoją pracę porównując jej charakter do sportowca, który musi mieć jednocześnie refleks i prędkość sprintera, jak również wytrzymałość maratończyka.

Jego zdaniem kluczem do sukcesu Prologis – poza korzystaniem z możliwości rynkowych wynikających z jego pozycji jako globalnego lidera – jest świadome tworzenie wartości, wysoki standard usług obejmujących cały łańcuch, a także innowacyjne, a przy tym zrównoważone podejście ściśle skoncentrowane na kliencie. Máté podaje za przykład wyjątkową platformę Prologis Essentials Marketplace oraz program PARKlife. „U ich podstaw leży chęć oferowania przez Prologis nie tylko magazynów, ale lokalizacji i terenów z dostępnymi udogodnieniami i usługami w zakresie bezpieczeństwa oraz pełną gamą funkcjonalności – w tak przyjemnym środowisku klienci chętniej pracują, a zdrowe otoczenie wpływa korzystnie na produktywność ich pracowników” – podkreśla.

Máté podkreśla, że bycie częścią rodziny Prologis jest dla niego inspiracją i motywuje go do osiągania jeszcze lepszych wyników. To, że należy do prężnie działającego globalnego zespołu, przez którego centra dystrybucyjne przechodzą rocznie towary o wartości 2,2 biliona dolarów (to niemal 2,5 procent światowego PKB), postrzega jako wyjątkową szansę. Podkreśla też, że wartości jakimi kieruje się firma, to istotny punkt w relacjach z klientami. Dla przykładu wymienia starania firmy w zakresie odnawiania umów najmu oraz podejmowania nowych inwestycji, jej podejście skoncentrowane na ludziach, zrozumienie sytuacji i potrzeb klientów, a także działania podejmowane przez firmę na rzecz ochrony środowiska – to wszystko zachęciło go, aby dołączyć do zespołu Prologis.

Zgodnie ze strategią „budować i utrzymać”, Prologis pozostaje właścicielem wybudowanych i zakupionych obiektów w swoim portfolio. Máté przywiązuje szczególne znaczenie do tego podejścia, które obejmuje wszystkie etapy procesu - od momentu wyboru lokalizacji uwzględniającego pełny cykl życia, aż po zarządzanie nieruchomościami, zawsze ukierunkowane na klienta. Nieodzownym elementem w dążeniu do maksymalizacji wartości inwestycji jest tworzenie i – oczywiście – profesjonalne zarządzanie portfelem odpornych na kryzysy i odpowiednio zróżnicowanych budynków.

Dla Máté największym wyzwaniem w pracy jest zachowanie odpowiedniej elastyczności oraz gotowości do zmian zarówno w działalności inwestycyjnej, jak i nabywczej. „Jestem przekonany, że kluczem do długofalowego sukcesu i zrównoważonego rozwoju jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia, bieżących tendencji rynkowych i potrzeb klienta” – wyjaśnia Máté. Jego zdaniem, elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany rynkowe mają obecnie jeszcze większe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej niż było to w czasie przed pandemią. Máté nie ocenia sytuacji wywołanej pandemią w sposób jednoznaczny. „W wymiarze czysto ludzkim sytuacja jest niewątpliwie trudna. Jednak w branży logistycznej to dla nas zawodowo bardzo ekscytujący okres, pełen dobrych perspektyw na przyszłość. Cieszę się, że w tym pełnym wyzwań czasie mogę odgrywać aktywną rolę. Jednocześnie to wspaniałe uczucie wiedzieć, że nasi klienci, których sukces po części wynika z oferowanych przez nas wysokiej jakości magazynów i usług, są dzięki nam mniej narażeni na przykre konsekwencje pandemii”.

Teraz motto, którym Máté kierował się od początku swojej kariery, przeistoczyło się w rzeczywiste doświadczenie: koncentracja, ciężka praca i towarzysząca im ciągła nauka zwrócą się w dłuższej perspektywie, przynosząc pozytywne rezultaty lub zdobytą nową wiedzę, a w najlepszym wypadku – jedno i drugie.

Zsolt Szabo

Najważniejsze jest spojrzenie z perspektywy klienta

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.