Zsuzsanna Hunyadi – „Keby som si mala zvoliť motto, vybrala by som si ,Spokojnosť zákazníka na prvom mieste!'"

Zsuzsanna Hunyadi

Zsuzsanna Hunyadi

Manažérka prenájmov a zákazníckej skúsenosti

Zsuzsanna Hunyadi sa k práci vo svete logistiky dostala náhodou. Teraz už je jej zamestnanie aj poslaním. Svoju kariéru v spoločnosti Prologis začala na pozícii leasingovej koordinátorky ako čerstvá absolventka pred takmer siedmimi rokmi. Neskôr bola povýšená na junior manažérku pre správu nehnuteľností a na tejto pozícii pôsobí od roku 2017. Zsuzsannina náplň práce je veľmi interaktívna, čo odzrkadľuje aj jej osobnosť. Pri správe nájmov v rámci maďarského portfólia nehnuteľností Prologis a udržiavaní obsadenosti budov nadviazala úzku a plodnú spoluprácu s poradenskými spoločnosťami aj so zákazníkmi.

Zsuzsanna každý deň využíva rozsiahlu znalosť trhu a schopnosť rozpoznať nové príležitosti, ktoré by mohli prispieť k rastu, ktorý je s leasingovou aktivitou úzko prepojený. Komunikácia a apel na individuálne požiadavky zákazníkov sú základom Zsuzsanninej profesionálnej činnosti. „Pri mojej práci venujem špeciálnu pozornosť nielen informáciám, ale aj našim zákazníkom. Snažím sa im poskytnúť najlepšie riešenie zodpovedajúce ich individuálnym potrebám. Vďaka vzájomnej ohľaduplnosti a komunikácii môžem byť vo svojej práci úspešná.“

Od roku 2020 je Zsuzsanna tiež manažérkou spokojnosti zákazníkov. Na základe svojich skúseností vidí potenciál ďalšieho rastu v väčšej interakcii a v posilňovaní partnerstva. Jej hlavné požiadavky voči členom jej tímu sú rovnaké ako voči nej samej: oddanosť, pozornosť, zameranie na zákazníka, empatia a profesionalita.

Výzvou v tejto profesii je pre Zsuzsannu prispôsobovanie sa neustále sa meniacemu trhu. Hoci bola stratégia Prologis v oblasti výstavby nehnuteľností v Maďarsku v posledných rokoch skôr opatrná, mnoho developerov predtým pôsobiacich v iných odvetviach zvažuje vstup do sektoru priemyselných nehnuteľností, pretože tento sektor je menej ovplyvnený zmenou trhových podmienok a pandémiou. V tom spočíva tiež atraktivita spoločnosti Prologis v oblasti predaja, výstavby a lízingu týchto nehnuteľností.

„Aj na trhu s nehnuteľnosťami existujú oblasti, ktoré v uplynulom období narážali na zásadné prekážky (napr. trh s kancelárskymi priestormi). Z trhových zmien vyšiel ako víťaz sektor logistiky (napr. vďaka rastu e-commerce),“ tvrdí Zsuzsanna. „Najväčšou výhodou Prologis je, že prostredníctvom vlastných aktivít v oblasti skúmania nových trendov neustále sledujeme zmeny na trhu, analyzujeme ich príčiny a tým kráčame smerom do budúcnosti v pozícii udavača trendov – a to nielen v teórii, ale aj v praxi. Naša konkurencia má často krátkodobé plány, zatiaľ čo my pri hodnotení aktuálnych príležitostí vždy myslíme dlhodobo. Našimi hlavnými cieľmi sú rozvoj dobrých partnerstiev, dlhodobá spolupráca a udržateľnosť s využitím digitalizácie a automatizácie ako našich vlastných prostriedkov. To je podľa môjho názoru najdôležitejší faktor, ktorý nás odlišuje od konkurencie.“

Mate Szoboszlay

Máté Szoboszlay – „Musíme byť rýchli ako šprintéri a zároveň...

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.