Viktória Nagy – „Správa nehnuteľností je tak o udržiavaní budov v dobrom stave, ako aj o ľuďoch.“

Viktória Nagy

Viktoria Nagy

Manažérka pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť Prologis v Maďarsku

Viktória Nagy pracuje pre Prologis v Maďarsku už 13 rokov. Svoju kariéru začala ako koordinátorka chodu miestnej kancelárie, následne v rokoch 2007 až 2018 pôsobila ako asistentka tímu pre správu nehnuteľností. Počas tejto doby získala rozsiahle znalosti o správe nehnuteľností a maďarskom trhu. V roku 2018 bola povýšená na pozíciu junior manažérky pre správu nehnuteľností. Medzi jej hlavné úlohy patrí koordinácia činnosti údržbárskych spoločností, komunikácia so zákazníkmi a vedenie záznamov o podmienkach ich poistenia. Takisto sa aktívne podieľa na účtovaní prevádzkových nákladov.

Viktóriu tím Prologis zaujal už v priebehu výberového konania: „Stretla som nadšenú skupinu ľudí, ktorí držali pri sebe a mali radi to, čo robia. Náročnosť práce, ktorú odvádzali a ich zápal pre mňa predstavovali nové výzvy. Vďaka ním som si uvedomila, že som konečne našla miesto, kde som sa cítila dobre a kam som chcel patriť,“ spomína. „Vždy som tu cítila úprimný záujem. Mohla som sa kedykoľvek obrátiť na svojich kolegov a od všetkých som dostala podporu.“

Je presvedčená, že dobrý správca nehnuteľností je ústretový voči zákazníkom, niekto, kto problémy nielen rieši, ale zákazníkov tiež počúva a pomáha im pri každodennej práci. „Mojím cieľom je prehlbovať otvorený a dôverný vzťah medzi mnou a našimi zákazníkmi, pretože správa nehnuteľností je prinajmenšom rovnako tak o ľuďoch, ako aj o udržiavaní budov v dobrom stave. Keď sa so zákazníkmi stretávam, zaujímam sa o ich spokojnosť aj o prácu. Ľudský faktor je jedným z hlavných pilierov property managementu.“

Viktória verí, že v budúcnosti sa jej odbor zásadne rozvinie v spojitosti s postupujúcou digitalizáciou. Ako globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností spoločnosť Prologis zabezpečuje, aby jej zákazníci mali prístup k výdobytkom aktuálneho technologického vývoja a k inováciám, čo im umožňuje byť v podnikaní o krok pred budúcnosťou. „Napríklad zavedenie inteligentných meracích systémov umožňuje našim zákazníkom vzdialene kontrolovať a monitorovať spotrebu energie v budovách a včas sa vďaka tomu dozvedieť o prípadných problémoch, čo zároveň znamená rýchlejšie naštartovanie opráv,“ vysvetľuje Viktória. „Používame tiež čoraz viac aplikácií, ktoré uľahčujú správu budov a vedenie záznamov, vďaka čomu zostáva viac času na osobnú komunikáciu so zákazníkmi.“

Ďalším dôležitým cieľom digitalizácie správy nehnuteľností je zvýšenie udržateľnosti, ktorá je súčasťou DNA spoločnosti Prologis. „Našim zákazníkom v Maďarsku ponúkame bezplatný carsharingový web. Online komunitná platforma umožňuje ľuďom, ktorí pracujú v našich parkoch, zdieľať autá na cestu do práce a z práce, čím si budujú vzájomné vzťahy a znižujú negatívny vplyv dopravy na životné prostredie,“ hovorí Viktória. „Digitalizovaná administratíva nám tiež dovoľuje používať menej papiera, čím šetríme ďalšie zdroje,“ dodáva.

Viktória sa riadi heslom: „Nikdy neodkladaj na zajtra to, čo môžeš urobiť dnes.“ Na správu nehnuteľností sa pozerá rovnako. „Povaha mojej práce vyžaduje prísne dodržiavanie termínov. To býva často výzvou, ale zároveň oceňujem, že žiadne dva dni nie sú rovnaké. Prozákaznícky prístup a neustále inovácie odlišujú Prologis od konkurencie a som rada, že k tomu môžem prispieť svojou prácou aj ja.“

Mate Szoboszlay

Máté Szoboszlay – „Musíme byť rýchli ako šprintéri a zároveň...

Aneta Szewczak

Aneta Szewczak: Kľúčom úspechu je aktívne počúvať, nielen...

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.