Dr. Szilvia Andrelli: Správa a údržba nehnuteľností je pre nás synonymom k láskyplnej starostlivosti o našich najbližších

Dr. Szilvia Andrelli

Szilvia Andrelli

Riaditeľka pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť v Maďarsku,

Dr. Szilvia Andrelli, riaditeľka pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť v Maďarsku, spravuje 41 nehnuteľností s celkovou plochou 630 000 metrov štvorcových. Do jej agendy patrí facility management (údržba a oprava budov), dohľad nad účtovníctvom, pohľadávkami, administračnými procesmi a koordinácia tendrov na dodávateľské spoločnosti či činností spojených s kapitálovými nákladmi. Podieľa sa tiež na príprave systémových vylepšení pre inovačné projekty.

Pokiaľ ide o zákazníkov a správu nehnuteľností, myslí Prologis hlavne na vzájomné vzťahy medzi subjektmi, nie na hodnotu transakcie. Szilvia vníma prevádzku budov za službu. „Pred pár rokmi som na jednej konferencii začula, že slovo ‚udržiavať’ (maintain) je slovo zložené pochádzajúce z latinčiny. Pôvod tohto pojmu je ešte názornejší vo francúzštine, kde main = ruka, tenir = držať. V maďarčine doslova ‚držať v rukách’,“ vysvetľuje. To dokonale vystihuje jej postoj. „Vnímam správu a údržbu nehnuteľností ako synonymum pre láskyplnú starostlivosť o svojich najbližších.“

Ako property manažérka Prologis Szilvia spravuje budovy, ako by ich sama vlastnila - a v istom zmysle to tak je. „Je nevyhnutné, aby ste si boli vedomí potrieb zákazníkov, boli o krok napred a dokázali tak predchádzať predvídateľným problémom. To dosahujeme pomocou pravidelnej údržby, bránim si ponaučenia z chýb a rýchlymi, plynulými opravami v prípade, že dôjde k poruchám. Zákazníci potom môžu pokračovať vo svojej práci a všetko funguje tak, ako má,“ vysvetľuje.

Aby takáto prevádzka fungovala maximálne efektívne a mala pridanú hodnotu, často vyžaduje starostlivé utriedenie čiastkových poznatkov a faktorov, ich zhodnotenie, analýzu, pochopenie, štrukturovanie a racionalizáciu. „Ideálny stav správca nehnuteľností spozná tak, že zákazníci si vôbec nevšimnú našej prítomnosti. Všetko ide totiž úplne hladko,“ hovorí Szilvia.

Zameranie na inovácie je dôležité predovšetkým pre to, aby si spoločnosť udržala vedúce postavenie a bola o krok pred budúcnosťou - a u správy nehnuteľností to nie je výnimkou. Prologis je lídrom na trhu logistických nehnuteľností, okrem iného vďaka manažérom a profesionálom, ktorí tu pracujú, a neustálym inováciám v jednotlivých oblastiach, ako je napríklad spracovanie dát, digitalizácia a automatizácia. „Niektoré z našich projektov systémového rozvoja prebiehajú súbežne, čo okrem každodenného riadenia v krátkodobom horizonte kladie nárok na zvládanie celého radu ďalších úloh. V strednodobom a dlhodobom horizonte to však významne zjednoduší prácu, urobí prevádzku transparentnejšou, a nakoniec bude slúžiť zákazníkom.“ A práve to Szilviu motivuje.

„Povedomie Prologis voči starostlivosti o životné prostredie, regulované pracovné procesy a neustále zlepšovanie aj etické fungovanie umožňujú našim tímom pre správu nehnuteľností poskytovať zákazníkom najefektívnejšie možné riešenia,“ dodáva.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.