Pavla Procházková: Správa nehnuteľností je kreatívna disciplína

Pavla Prochazkova

Pavla Prochazkova

Riaditeľka Prologis pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť v Českej republike a na Slovensku

Pavla Prochazkova pôsobí od roku 2019 na pozícii country manažérky pre správu nehnuteľností Prologis v Českej republike a na Slovensku. Vedie šesťčlenný tím a v oboch krajinách je zodpovedná za technickú a komerčnú správu viac ako 1,5 milióna metrov štvorcových rozsiahleho portfólia. Stará sa o rozpočtovanie, dozor nad energetickými zákazkami, údržbu a inšpekcie, posudzovanie zmlúv o údržbe, zjednocovanie stratégií s oddelením asset managementu a o poistenie. Popritom sama priamo spravuje dva české areály: Prologis Park Prague-Jirny a Prologis Park Prague-Úžice.

Pre Prologis začala Pavla pracovať v roku 2010 a bola tak priamym svedkom zásadných zmien, ktorými jej odbor prešiel, predovšetkým čo sa zákazníckeho servisu týka. „Neustále svoj prístup optimalizujeme tak, aby vyhovoval budúcim potrebám našich zákazníkov. Prinášame komplexné riešenia a kladieme veľký dôraz na užívateľskú skúsenosť. A čím ucelenejšie portfólio našich služieb je, tým skôr sa môžu zákazníci sústreďovať na svoje podnikanie,“ hovorí.

Medzi riešeniami, ktoré to dovoľujú, spomína Pavla inteligentné systémy umožňujúce dnes okrem kontroly všetkých nákladov spojených s prevádzkou budovy aj diaľkové objednávky požadovaného servisu či opráv.

Najviac na svojej súčasnej práci oceňuje rôznorodosť každodennej agendy. Tá zahŕňa široké spektrum činností: administratívu, schôdzky so zákazníkmi aj dodávateľmi, riešenie prevádzkových náležitostí v rámci Pavlou spravovaných areálov či vymýšľanie nových riešení a implementáciu nových procesov. Jej pestrý program obohacujú aj jednorazové projekty, ktoré spočívajú napríklad v zavádzaní prelomových technologických riešení na základe inovatívnych myšlienok pre zlepšenie služieb zákazníkom.

Aký má byť podľa Pavly Ryšánkovej dobrý manažér správy nehnuteľností? Zásadné sú otvorenosť, dobré komunikačné schopnosti, odolnosť voči stresu, orientácia na riešenie problémov, zrelý úsudok, ochota urobiť pre zákazníka vždy niečo navyše a neutíchajúce nadšenie pre prácu. Sama tiež obzvlášť oceňuje úprimnosť. „Naše vzťahy so zákazníkmi sú založené na partnerskej báze a otvorený prístup je kľúčovým faktorom pre to, aby trvali dlhodobo. Ak sa stretneme s akýmkoľvek problémom, riešime ho ihneď, nečakáme, až bude situácia eskalovať. Skúsenosti, ktoré som získala počas svojej praxe ukazujú, že je takýto prístup najlepší a obchodnými partnermi oceňovaný.“

Pavla Prochazkova , ktorá má povesť skvele organizovanej profesionálky s výnimočnými analytickými zručnosťami, spomína ešte jeden rys nevyhnutný pre úspešné pôsobenie v obore property managementu: kreativitu. Vymýšľať nové riešenia, zlepšovať, inovovať, neuspokojiť sa len s tým, ako veci sú a fungujú v danú chvíľu - to je v jej očiach zmysluplný prístup, ktorý Prologis zastáva. A je dosť možné, že práve tvorivé uvažovanie raz prispeje k zmene pohľadu na logistické parky, ktorých prostredie začne byť vnímané ako výnimočné. „To je jeden z mojich najväčších profesijných snov, hoci bude samozrejme záležať na vývoji celého odvetvia aj konkrétnych zákazníkoch. Rada by som bola raz pri tom, keď sa z logistických parkov stanú vysoko funkčné areály s pridanou architektonickou hodnotou - či už budú slúžiť skladovaniu do výšky, alebo pod zem,“ uzatvára.

 

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.