Anna Zoń: Čas sa nemeria v metroch štvorcových

Anna Zoń

Anna Zoń

Manažérka pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť Prologis v Poľsku

Anna Zoń pracuje pre Prologis v Poľsku od začiatku roka 2015. Svoju kariéru začala ako office coordinator v lokálnej sliezskej pobočke, kde zaisťovala každodennú podporu prezidenta spoločnosti a celého manažérskeho tímu. Po niekoľkých rokoch, dvoch povýšeniach a jednom sťahovaní sa Anna stala najmladším property manažérom spoločnosti Prologis a teraz jej je zverených päť logistických parkov, ktoré majú spolu rozlohu vyše 300 000 metrov štvorcových.

„Už od začiatku ma povaha práce property manažéra utvrdila v presvedčení, že svoju kariéru chcem budovať práve v tomto odbore. Mala som šťastie, pretože som sa mohla spoľahnúť na absolútnu dôveru a podporu svojich kolegov. Zmena lokácie, sťahovanie do Varšavy, povýšenie a nové zodpovednosti mi dali možnosť sa nesmierne zdokonaliť. Získala som nové zručnosti, dostala príležitosť učiť sa od ostatných kolegov a ťažiť z ich znalostí a skúseností.“

Práca property manažérky bola dynamická od začiatku a už v prvom roku na novej pozícii sa Anna zapojila do procesu predaja logistického parku. Získavanie nových zákazníkov a prevzatie zodpovednosti nad rozmanitým portfóliom naplnili jej každodenný život množstvom pestrých výziev.

„V mojej profesii neexistuje nič ako ‚bežný deň‘ alebo univerzálna odpoveď, nemôžem sa spoľahnúť na predpripravené riešenia. Čas ani úsilie sa tiež nepočítajú v metroch štvorcových. Základ mojej práce tvorí nezávislosť a otvorenosť - ku každému rozhovoru so zákazníkmi pristupujem individuálne, bez ohľadu na to, či konám s veľkou alebo malou spoločnosťou. Z pohľadu property manažéra nezáleží na tom, ako veľkú plochu si u nás prenajíma.“

Anna je presvedčená, že tímová práca a vzájomná podpora umožňujú spoločnosti Prologis efektívne zavádzať inovácie. Dobrým príkladom úspechu takejto tímovej spolupráce je implementácia Prologis FM - systému automatizujúceho rad procesov a zlepšujúcemu tak každodenné fungovanie zákazníkov i manažérov, ktorí zastrešujú správu ich nehnuteľností. Vďaka úsiliu jednotlivých členov property management tímu dokázal Prologis tento systém vyvinúť a ďalej pracovať na jeho rozvoji, prispôsobiť ho potrebám všetkých svojich zákazníkov. Ísť zákazníkom naproti a rozvíjať procesy spôsobom, ktorý zvýši ich komfort a uľahčí ich každodennú prevádzku - to je prístup, aký manažérsky tím Prologis zastáva.

Anna hovorí, že vďaka osobnému nasadeniu členov tímu sa Prologisu podarilo tento nástroj prispôsobiť k spokojnosti všetkých.

„Vďaka úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a faktu, že každý z property manažérov poskytol spoločne vytvorené riešenia a návrhy, sa nám podarilo vytvoriť univerzálny systém, ktorý sa pre našu každodennú prácu stal nenahraditeľný. Neznamená to však, že automatizujeme všetky procesy. So zákazníkmi sme neustále v kontakte a so špecifikami ich podnikania sme dôverne oboznámení, môžeme teda rýchlo reagovať na základe ich potrieb. Svojich zákazníkov navštevujem najmenej raz týždenne - nestretávam sa s nimi len vtedy, ak je potrebné riešiť problémy, prijímam preventívne opatrenia.“

Tento prístup, ktorý je založený na odhodlaní, proaktívnom rokovaní a starostlivosti nielen o nehnuteľnosť samotnú, ale aj o kvalitu vzťahov so zákazníkom, ktorý v nej trávi svoj čas, umožňuje spoločnosti Prologis zostať o krok napred, uzatvára Anna.

Aneta Szewczak

Aneta Szewczak: Kľúčom úspechu je aktívne počúvať, nielen...

David Jakeš

David Jakeš: budúcnosť má neutrálnu uhlíkovú stopu

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.