Aneta Szewczak: Kľúčom úspechu je aktívne počúvať, nielen hľadať štandardné riešenia

Aneta Szewczak

Aneta Szewczak

Senior manažérka pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť Prologis v Poľsku

Aneta Szewczak pracuje pre Prologis skoro 15 rokov a je tak pravou „veteránkou“ spoločnosti. Na začiatku svojej kariéry sa zaoberala hlavne kancelárskou prácou, reportingom databáz a koordináciou, už vtedy sa však prejavila jej novátorská osobnosť: V roku 2008 totiž pracovala na uvedení nových funkcionalít a napriamovaní procesu vysporiadania, čo o mesiac urýchlilo všetky úkony s ním spojené.

Od roku 2014 pôsobí v prednej línii ako property manažérka pre Poľsko, väčšinou v priamej interakcii so zákazníkmi. V súčasnej dobe sa Aneta stará o štyri logistické parky situované v Janki, Teresine a v Lodži, v ktorých pôsobí okolo 20 rôznych firiem.

„Práca property manažérky nie je nikdy nudná. Každá situácia si žiada individuálny prístup, čo často znamená nutnosť kompletnej reorganizácie pracovného dňa. To je však v poriadku, pre mňa je najdôležitejšie mať priamy kontakt s ľuďmi a byť schopná im svojou prácou pomáhať. Úprimnosť a otvorenosť sú hodnoty, ktoré si vážime najviac, preto sa vieme postaviť akejkoľvek výzve a vždy prídeme so správnym riešením. Najdôležitejšie je viesť otvorený dialóg - našou úlohou je navrhovať, ako na to, a nehovoriť, že niečo nejde.“

Starostlivé načúvanie, aktívne kladenie otázok, komunikácia a odhodlanie spoločne nájsť príčiny problémov a ich riešenia sú kľúčové schopnosti, vďaka ktorým Aneta dokáže čeliť akejkoľvek situácii.

„Zákazníci využívajú naše budovy na každodennej báze, preto je pre nás ich spokojnosť veľmi dôležitá. Rovnaké riešenie nefunguje v každej situácii, je teda nutné byť vždy na pozore a pristupovať k jednotlivým prípadom individuálne. Zákazníkov, ktorí sú v logistických centrách zverených do mojej starostlivosti, pravidelne navštevujem. Naše stretnutia nemajú podobu formálnej schôdzky, vždy len prídem a hovorím s nimi o ich súčasných problémoch. Zákazníci sú pre mňa pozorovatelia, experti a samozrejme aj partneri.“

Napriek tomu, že je teraz v inej pozícii, ako keď v Prologis začínala, stále sa Aneta zasadzuje o implementáciu inovácií. Tento rok sa podieľala na zavedení Clear Lease - novej, jednoduchšej formy nájomnej zmluvy definujúcej fixnú čiastku za všetky bežné náklady na prevádzku, údržbu a opravy spolu s administratívnymi poplatkami. Vďaka skúsenostiam, ktoré za takmer 15 rokov v spoločnosti Prologis získala, vyvinula Aneta kalkulačný nástroj, ktorý fungoval ako východiskový bod pre nastavenie nového fakturačného systému.

„Vďaka kombinácii skúseností a otvoreného prístupu sme schopní našim zákazníkom nielen načúvať, ale taktiež predvídať ich potreby. Aby sme im tak uľahčili prácu a nemuseli ich zaťažovať dodatočnými povinnosťami. To im umožňuje plne sa venovať rastu ich podnikania,“ hovorí Aneta.

Viktoria Nagy

Viktória Nagy – „Správa nehnuteľností je tak o udržiavaní...

Anna Zoń

Anna Zoń: Čas sa nemeria v metroch štvorcových

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.