Prologis Team

Vlastný tím špecializovaný na správu nehnuteľností

Náš interný tím na správu nehnuteľností usilovne pracuje na tom, aby boli naše budovy neustále v bezproblémovej prevádzke, aby bolo o ne patrične postarané a aby sa nám naďalej darilo uspokojovať potreby zákazníkov. Presuňte svoje podnikanie do niektorého z parkov Prologis a sami sa presvedčte o tom, ako náš špecializovaný tím na správu nehnuteľností pracuje. Vyčlení si adekvátny čas, aby dôkladne spoznal vaše podnikanie, pochopil všetky vaše potreby a dokázal ich predvídať.

Prologis Park Prague-Uzice

Rad služieb navrhnutých na podporu vašej podnikateľskej činnosti

Od zabezpečenia a údržby budov, cez pomoc s dopravou pre vašich zamestnancov až po starostlivosť o ich zdravie a pohodu na pracovisku – Prologis sa stará sa o každodennú prevádzku parkov, aby ste vy mohli pokojne podnikať. Rozsah našej činnosti po celom svete a veľkosť parkov Prologis v stredoeurópskom regióne dokazujú, že vieme ponúknuť aj dodatočné služby založené na takzvaných úsporách z rozsahu. Ide  napríklad o akumuláciu zdrojov na nákup výrobkov a služieb vo veľkom, čím našim kolektívnym zákazníkom pomáhame ušetriť. 

Prologis Team

Služby v parku

Naším cieľom je vytvárať kvalitné pracovné prostredie pre všetkých zákazníkov. Budovy v parkoch Prologis spravujeme a udržujeme tak, aby mohli zákazníci využívať celú škálu ponúkaných služieb, ktoré sme navrhli na podporu ich podnikania.

Prologis ParkLife
Park Life

Park Life

Vytvárame miesta, kde môže podnikanie našich zákazníkov rásť, kde sa zamestnanci tešia do práce.

Football tournament
Vaši ľudia

Vaši ľudia

Sme presvedčení, že vaši ľudia si zaslúžia pracovať v tých najlepších priestoroch a zázemí, a myslíme na to aj pri navrhovaní našich budov.

Your Community
Vaša komunita

Vaša komunita

Keď svoje podnikanie premiestnite do niektorého z parkov Prologis, stanete sa spoločne so svojimi zamestnancami súčasťou prosperujúcej komunity.