Príležitosť

Euro Pool System, jeden z najväčších poskytovateľov logistických služieb pre vratné a opakovane použiteľné obaly, potreboval v obmedzenom termíne realizovať vysoko prispôsobenú rekonštrukciu existujúceho objektu so strategickou polohou v blízkosti hlavného zákazníka.

Výzva

Načasovanie bolo veľmi dôležité, pretože spoločnosť Euro Pool System musela začať prevádzku pre svojho zákazníka čo najrýchlejšie. Rozhodujúca bola tiež strategická poloha v blízkosti hlavného zákazníka s jednoduchým prístupom k hlavným cestám pre národnú a medzinárodnú distribúciu. Požadované boli aj možnosti expanzie v rámci parku.

Riešenie

Spoločnosť Euro Pool System si vybrala objekt v parku Prologis Park Prague-Úžice s rozlohou 13 100 metrov štvorcových, aby optimalizovala logistické operácie svojich klientov a pomohla im tak znížiť náklady a urýchliť dodávky. Prologis Park Prague-Úžice sa nachádza 9 kilometrov severne od Prahy. Disponuje vynikajúcim prístupom k diaľnici D8 – hlavnou dopravnou trasou medzi Prahou, nemeckými hranicami a medzinárodným prístavom v Hamburgu. Park navyše ponúka rýchly a efektívny prístup na letisko Praha-Vodochody.

Spoločnosť Prologis previedla Euro Pool System celým projektovým cyklom, od návrhu a rozvrhnutia objektu po dokončenie výstavby. To zahŕňalo výberové konanie, monitorovanie rozpočtu a zabezpečenie súladu s nadštandardnými požiadavkami zo strany tímu pre projektové riadenie. Spoločnosť Prologis poskytla včasný prístup pre inštaláciu strojov a odovzdala priestory pred konečným termínom.

V priebehu interiérových prác sa brali do úvahy environmentálne a ekonomické faktory s cieľom pomôcť spoločnosti rozšíriť výrobnú kapacitu.

Medzi kľúčové prvky v oblasti umiestnenia lisov patrilo nové zázemie pre pásové dopravníky, nový epoxidový náter na podlahe vrátane kompletného systému odtoku vody, ďalšie nové mostíky a vjazdová brána. V oblasti umývacej linky boli položené nové podlahové dlaždice s 1,5 % sklonom s kompletným systémom odtoku vody a epoxidovým náterom, boli tu vybudované nové technické miestnosti pre umývacie zariadenia, vonkajšie základy a prípojka pre kontajnery na kaly a kotol. Nová kancelária pre pracovníkov vo výrobe a prístavba existujúcej kancelárie zahŕňali nové zálohové systémy pre IT štruktúru.

Poučenie

Spoločnosť Prologis je schopná dodávať vysoko prispôsobené riešenia v existujúcich objektoch vo svojich strategicky umiestnených parkoch, pod časovým tlakom a pred plánovaným termínom.

Predchádzajúci príbeh
Budova na mieru pre Mall.cz je najviac automatizované distribučné zariadenie v strednej a východnej Európe
Ďalší príbeh
Udržateľnosť zaručuje úspech špekulatívnej výstavby v Budapešti v Maďarsku

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.