Sportisimo, popredný český reťazec so športovým oblečením a obuvou, sa premiestnil do priestorov s veľkosťou 33 700 metrov štvorcových v roku 2017. Nová budova, ktorú pre neho vybudoval Prologis na mieru sa nachádza v Prologis Park Prague-Rudna a znamená rozšírenie doterajšej plochy čítajúcej 23 900 metrov štvorcových. Park sa nachádza iba 20 minút od centra Prahy. Budova s vysokými štandardmi v oblasti udržateľnosti získala najvyššie možné hodnotenie v akreditácii BREEAM – „Outstanding“ a stala sa iba druhou takouto budovou v regióne strednej a východnej Európy.

Nové centrum tvoria dve obdĺžnikové haly, ktoré boli pristavené k existujúcej budove s ohľadom na ekologickú udržateľnosť a prísne požiadavky na používanie stavebných materiálov. Dôležitým kritériom pre voľbu vhodných materiálov boli analýzy nákladov na životnosť, prevencia znečisťovania, minimalizácia zdravotných a bezpečnostných rizík a snaha o redukciu odpadu vplyvom recyklácie.

V rámci rozvoja brownfieldov bolo potrebné odstrániť starú chátrajúcu zástavbu. V priebehu výstavby musel Metrostav, hlavný zhotoviteľ, splniť náročné štandardy, vrátane veľmi prísnych požiadaviek upravujúcich ochranu prírodných zdrojov a okolia budovy. Veľký dôraz bol kladený na spracovanie odpadu, so zameraním na recykláciu a opätovné použitie materiálov, aby sa minimalizovalo množstvo odpadu ukladaného na skládkach. Zmiešaný stavebný odpad, ktorý by bol inak uložený na skládkach, bol roztriedený z úžasných 80 percent.

Konečné ohodnotenie 88,1 percenta v rámci akreditácie BREEAM odráža dizajn, ktorý v sebe nielen zahŕňa použitie materiálov šetrných k životnému prostrediu, ale aj význačné prevádzkové úspory. Všetka energia v budove sa sekundárne presne meria, čo nielenže poskytuje okamžitý prehľad o spotrebe a prípadnom zlyhaní zariadenia, ale umožňuje nájomníkom sledovať spotrebu energie, čo napomáha v šetrení a účinnosti. Všetky uvedené opatrenia viedli k úsporám primárnej energie vo výške 18,4 percenta. Prologis prispieva k ochrane prírody tým, že sa zameriava na znižovanie spotreby vody vo všetkých svojich projektoch pomocou používania najnovších produktov na trhu. Denná spotreba vody v centre bola znížená o 56 percent vďaka prívodu vody monitorovanému systémom pre detekciu únikov.

Prologis štandardne realizuje osvetlenie výhradne prostredníctvom LED svetiel so starostlivo vybranými oddelene kontrolovanými zónami za účelom minimalizácie spotreby energie v neprítomnosti pracovníkov a súčasnej maximalizácie využitia denného svetla v kancelárskych priestoroch.

Obrovská skladovacia hala je vykurovaná infračervenými plynovými panelmi, ktorých sálajúca energia ponúka vytúžený komfort, zatiaľ čo menšie kancelárske priestory sú vyhrievané elektrickými ohrievačmi.

Chladenie skladovacieho priestoru je vykonávané cez noc a využíva vysoké stropy a prirodzené prúdenie vzduchu. Iba malá časť kancelárií vyžaduje klimatizáciu.

Aby boli splnené navrhnuté hodnoty vnútorného prostredia, boli vykonané testy prievzdušnosti budovy (blower-door test), pre overenie vzduchotesnosti plášťa budovy - čo je teraz štandardný postup spoločnosti Prologis.

Akreditácia BREEAM je pre spoločnosť Prologis ako hnacím motorom environmentálnej a udržateľnej excelentnosti, tak aj známkou úspechu, o čom svedčí práve výstavba nového distribučného centra Sportisimo v Prologis Parku Prague-Rudná. Tento projekt bude inšpiráciou pre ostatných developerov a kontraktorov v celom regióne strednej a východnej Európy.

Ďalší príbeh
Vidieť znamená veriť: budova na mieru pre EYELEVEL v Prologis Park Prague-Airport

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.