Warehouse of the Year

Je za nami 10. ročník súťaže Eurobuild Awards Gala, v priebehu ktorého cez 200 expertov ocenilo spoločnosti a budovy, ktoré mali na poľský realitný trh v roku 2019 najväčší vplyv. Ceny Eurobuild Awards však nie sú odovzdávané len na základe hlasov poroty, v šiestich kategóriách svojou voľbou rozhodujú priamo nájomcovia.

Prologis má tento rok veľký dôvod na radosť. Jeden z našich parkov bol totiž ocenený práve zákazníkmi, tou najdôležitejšou porotou v odbore: ocenenie za skladovú budovu od nich získal Prologis Park Błonie!

Víťazný Park Błonie je najstarším parkom v portfóliu Prologis v Poľsku. Ide o lokalitu, ktorá sa v priebehu niekoľkých pár rokov premenila z obyčajného logistického areálu na výnimočnú komunitu. Takúto úspešnú transformáciu by park nikdy nedosiahol bez skvele odvedenej práce radu zamestnancov a nasadenia najmladšej property manažérky v radoch Prologis, Anny Zoń.

Každým centimetrom sklad roku

Hodnotenie najlepšej skladovej budovy roku vychádza z ankety Eurobuild realizovanej medzi viac než 1 000 nájomcami v 22 poľských logistických parkoch. Podľa respondentov sú najdôležitejšími charakteristikami parkov atraktivita lokality, náklady na nájom, ďalej technická kvalita budovy, dostupná občianska vybavenosť a celková infraštruktúra. Zákazníci prenajímané priestory hodnotili zodpovedaním 30 rôznych otázok týkajúcich sa kľúčových aspektov ich logistických budov.

Prologis Park Błonie dosiahol najvyššie celkové hodnotenie, okrem iného v kategóriách:

  • kompetencia a efektivita správy budovy
  • integrácia komunity parku a záujem o záujmy zákazníka
  • jasná a transparentná kalkulácia nájomného
  • zlepšenia vykonané na budove a celom parku po dobu nájmu
  • stav budovy a technická infraštruktúra
  • technická infraštruktúra budovy
  • všeobecná bezpečnosť
  • prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile

Recept na úspech? Prozákaznícky prístup

Naša ingrediencia na úspech v zákazníckej ankete nie je tajná: „Ku každému zákazníkovi máme individuálny prístup bez ohľadu na to, akú veľkú plochu si prenajíma. Navštevujem nájomcov, za ktorých zodpovedám aspoň raz týždenne, pretože si myslím, že osobné schôdzky sú najlepšou cestou k upevňovaniu vzťahov a riešeniu problémov,“ vysvetľuje Anna Zoń, property manažérka v Prologis Park Błonie.

„Prozákaznícky prístup oživuje dialóg a zvyšuje otvorenosť nájomcov k úpravám a zmenám, čo ďalej uľahčuje každodennú prevádzku v budove. Samozrejme, že som jednoznačne za využívanie nástrojov, ktoré automatizujú procesy na správu, ale výhody priamej komunikácie so zákazníkmi sú nepopierateľné,“ dodáva.

Cena Eurobuild za skladovú budovu roku je veľkým dôkazom dôvery a významným potvrdením spokojnosti našich nájomcov so všetkým, čo je Made in Prologis. Každý deň robíme pre našich zákazníkov maximum možného a pomáhame im uspieť. Silné partnerstvá, ktoré tým vznikajú, sú potom skutočným zdrojom našej motivácie.

Starší článok
Spájame našich zákazníkov s vhodnými priestormi: výstavba špekulatívnej budovy v Prologis Park Prague-Úžice s rozlohou 21 000 metrov štvorcových
Novší článok
Prologis dokončil akvizíciu Industrial Property Trust v hodnote 4 miliárd dolárov

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.