Friendly Workplace
 

Prologis získal titul Friendly Workplace 2021! Ocenenie je každoročne udeľované spoločnostiam, ktoré podporujú svojich zamestnancov vo viacerých oblastiach, pomáhajú im udržovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, vytvárajú pre nich zdravé pracovné prostredie, starajú sa o partnerské väzby so zamestnancami a investujú do profesijného rozvoja.

„Ľudia sú pre nás vždy na prvom mieste, pretože vďaka nim môžeme byť ako spoločnosť úspešní. Preto sa k našim zamestnancom správame ako k interným zákazníkom – pristupujeme k nim s rovnakou otvorenosťou, profesionalitou, odhodlaním a porozumením. Titul Friendly Workplace 2021 je ďalším dôkazom toho, že sme vytvorili jedinečné miesto, kde sa zamestnanci cítia dobre a s našou pomocou sa môžu rozvíjať presne podľa svojich predstáv,“ povedal Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny riaditeľ Prologis v strednej Európe.

Porota ocenila najmä zapojenie spoločnosti Prologis do viacerých aktivít zameraných na zabezpečenie rovnováhy a wellbeingu zamestnancov počas pandémie.

V uplynulom roku sme sa zamerali na vyvažovanie negatívneho vplyvu pandémie na našich zamestnancov a v týchto projektoch ďalej pokračujeme. V rámci nášho podporného programu pre zamestnancov a ich rodiny ponúkame prístup k službám nezávislých odborníkov, ktorí pomáhajú s mnohými aspektmi každodenného života – od psychologickej podpory cez pomoc pri starostlivosti o deti až po finančné a právne poradenstvo. Využívanie externých zdravotníckych špecialistov zaručuje úplnú dôvernosť a pomoc zaisťuje tým najvhodnejším možným spôsobom.

Ďalšou novinkou, ktorú sme zaviedli, aby sme pomohli zamestnancom udržať rovnováhu a načerpať nové sily pri práci na diaľku počas mnohých mesiacov, je náš celoeurópsky program nazvaný „Recharge“, ktorý vedú externí odborníci. Naši zamestnanci sa tiež delia o svoje vedomosti a zručnosti počas týždenných online stretnutí zameraných na wellbeing.

Zamestnanci Prologis môžu tiež rozvíjať svoje kompetencie a záujmy vďaka e-learningovej platforme, kde majú k dispozícii stovky kurzov z rôznych oblastí. Na jar bola navyše spustená naša najnovšia vzdelávacia platforma BetterUp. Vďaka nej sa budú môcť zamestnanci aj manažéri ešte lepšie rozhodovať o svojich budúcich kariérnych cestách.

Vždy sme poskytovali flexibilný pracovný čas, aby si každý mohol prispôsobiť prácu svojim individuálnym potrebám. Tento model je efektívny a v súlade s našou kultúrou inklúzie a porozumenia.

Preto sme sa posunuli o krok ďalej a zavádzame filozofiu „Flexibility“. Základom je úplne nový prístup k flexibilnému pracovisku.

„Vlaňajšok bol náročný pre všetkých – zamestnancov aj zamestnávateľov. Našou prioritou počas celého obdobia bolo poskytnúť tímom a ich rodinám čo najväčšiu bezpečnosť a podporu. Sme hrdí na to, že si naše odhodlanie všimla a ocenila odborná verejnosť. Najväčšou odmenou však pre nás bolo uznanie, ktoré nám vyjadrili priamo zamestnanci,“ zdôrazňuje Marta Tęsiorowska, viceprezidentka, vedúca marketingu a komunikácie Prologis v Európe.

Ocenenie Friendly Workplace 2021 udeľujú firmám každý rok odborníci z redakcie časopisu Marek Employer. V rámci vyhodnocovania sú podrobne skúmané iniciatívy v piatich oblastiach: vzťahy so zamestnancami, profesijný a osobný rozvoj, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zdravé pracovné prostredie a ponúkané benefity.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.