Prologis ESG Report 2018
 

Názov najnovšej správy Prologis „Staying Ahead of Customer Needs“ ucelene vystihuje pokrok, ktorý v roku 2018 spoločnosť urobila v oblastiach prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a riadenia (ESG).

„Viem, že dlhodobý záväzok k plneniu ESG nás odlišuje od konkurencie, pomáha nám lepšie slúžiť našim zákazníkom, dodáva hodnotu nášmu podnikaniu a udržiava nás v našom odvetví vždy o krok napred,“ hovorí Hamid R. Moghadam, predseda predstavenstva a CEO Prologis. „Za dobu nášho pôsobenia sme vybudovali portfólio strategicky rozmiestnených aktív, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov a pomáhajú riešiť všetko, čo ich ťaží v otázkach lokality, energií či pracovnej sily.“

2018: rok v znamení prvenstiev

Rok 2018 bol pre Prologis rokom dosiahnutia míľnikov v oblasti udržateľnosti. Bol napríklad v januári v Davose menovaný prvou americkou a šiestou svetovou najudržateľnejšou spoločnosťou v rebríčku Corpotate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations. Prologis sa tiež stal prvou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti logistických nehnuteľností vydávajúcou zelené dlhopisy.

Tu sú ďalšie prvenstvá, ktoré Prologis v roku 2018 dosiahol a ktoré sú podrobnejšie opísané v správe:

  • Stal sa prvou logistickou spoločnosťou, ktorá získala a schválila vedecky podložené ciele (SBT);
  •  Ako prvý predstavil iniciatívu pre pracovnú silu (Community Workforce Initiative či CWI)
  • Je prvou spoločnosťou, ktorej logistická nehnuteľnosť získala certifikát WELL na základe posúdenia International WELL Building Institute (IWBI)
  • Ako prvý získal cenu Gold-Level Green Lease Leader

ESG: kľúčový faktor pre rast hodnoty globálneho portfólia  

Z pozície globálneho lídra v oblasti logistických nehnuteľností Prologis vie, že ESG nie sú prínosom len pre komunity, ktoré spoločnosť formuje, a ich prostredie. Vytvárajú hodnotu aj pre zákazníkov, investorov aj ďalšie zainteresované strany a pomáha rásť ich podnikaniu.

Rast

Rast hodnoty značky, lojality a spokojnosť zákazníkov, dôvera investorov, rovnako tak ako vzťahy so zamestnancami a komunitami sú kľúčovými aspektmi dlhodobej stratégie Prologis.

Produktivita

To znamená: úspora nákladov a zachovanie hodnoty prostredníctvom moderného, efektívneho dizajnu budovy - tak zostáva Prologis o krok pred potrebami svojich zákazníkov

Odolnosť

To znamená: inteligentné riadenie finančného, prevádzkového a reputačného rizika a budovanie dôvery medzi zúčastnenými stranami.

Čítajte viac

Nový ESG Impact Report prehľadne ukazuje, ako sa ESG Prologis vyvíjajú. Prináša tiež podrobnosti o tom, ako svoj pokrok spoločnosť dáva do pomeru s konkrétnymi cieľmi, a príklady toho, čo už dosiahla - a v čom pokračuje - s úmyslom docieliť výsledky naprieč globálnym portfóliom.

2018 ESG IMPACT WEBOVÁ STRÁNKA

Starší článok
Ďalší úspech na úrovni „Outstanding“ pre Prologis v Českej republike
Novší článok
Prenájom 30 000 metrov štvorcových robí z Prologis Park Brno významný bod na mape českej logistiky

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.