Prologis with the title of Reliable Employer
 

Ocenenie „Spoľahlivý zamestnávateľ roka 2021“ je tretím v poradí, ktoré poľská pobočka spoločnosti Prologis získala za starostlivosť o svoj tím ľudí – nasleduje po cenách „Etická firma roka 2020“ a „Priateľské prostredie roka 2021“.

Najnovší úspech dosiahol Prologis po posúdení celého radu štandardizovaných kritérií, ktoré vykonala skupina odborníkov. Zamerali sa rôzne oblasti od kvality pracovných podmienok cez organizačnú štruktúru až po úroveň investícií do rozvoja zamestnancov spoločnosti.

„Čoskoro oslávime 25. výročie pôsobenia na poľskom trhu. Za ten čas sme prešli mnohými zmenami a čelili mnohým výzvam. Jedna vec však zostala počas celého pôsobenia Prologis v Poľsku nemenná – pozornosť, ktorú venujeme našim zamestnancom, pretože práve oni stoja za našimi úspechmi. Skúsenosti z minulého roka nás v mnohom posilnili a ešte viac upevnili našu dôveryhodnosť a pozíciu stabilného a spoľahlivého zamestnávateľa, ktorý prekoná akúkoľvek skúšku alebo krízu,“ povedal Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny riaditeľ spoločnosti Prologis Central Europe.

Odborná porota súťaže vo svojom hodnotení vyzdvihla transparentnosť a objektívnosť náborového procesu spoločnosti Prologis a spôsob, akým spoločnosť nastavila svoj systém odmeňovania. Uznanie získala aj angažovanosť spoločnosti Prologis v iniciatívach riadených zamestnancami, jej flexibilný systém výhod, ktorý dokáže reagovať na aktuálnu situáciu, a podpora, ktorú Prologis poskytuje svojim zamestnancom, čo sa prejavilo najmä počas pandémie.

„Zaistenie bezpečného pracovného prostredia, poskytovanie psychologického poradenstva počas nútenej izolácie a materiálnej pomoci, ktorá by aspoň čiastočne kompenzovala náhle každodenné ťažkosti našich zamestnancov – to boli naše priority v najnáročnejších časoch pandémie. Dnes jasne vidíme, že špeciálne programy, ktoré sme na tento účel zaviedli pre našich zamestnancov a ich rodiny, ako napríklad Rechargealebo Health Advocate, sa osvedčili. Sami sme získali veľa nových skúseností a dnes sa na spôsob našej práce pozeráme úplne inak. Príkladom tejto koncepčnej zmeny je firemná filozofia Flexibility, ktorú v súčasnosti zavádzame," zdôrazňuje Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie Prologis v Európe.

„Spoľahlivý zamestnávateľ“ je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje spoločnostiam pôsobiacim v Poľsku, ktoré poskytujú svojim zamestnancom špičkovú starostlivosť a výhody. Cieľom programu, ktorý sa realizuje pod záštitou Business Center Club a Asociácie poľských zamestnávateľov, je nájsť najlepších zamestnávateľov v Poľsku. Ako uvádzajú samotní organizátori, najmä tých, ktorí vytvárajú netradičné HR riešenia a chcú sa podeliť o svoj odborný prístup v oblasti ľudských zdrojov so zvyškom trhu.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.