Great Place to Work

 

S hrdosťou oznamujeme, že Prologis získal certifikát Great Place to Work®. Ide o medzinárodne uznávané ocenenie udeľované najlepším zamestnávateľom.

Ocenenie sa udeľuje spoločnostiam, ktoré konajú v súlade so svojimi hodnotami, starajú sa o pohodlie, rozvoj svojich zamestnancov a vytvárajú priateľské pracoviská na základe ich požiadaviek.

„Vďaka našim zamestnancom sme získali titul Great Place to Work®. Vo svojich odpovediach v prieskume vyzdvihli úprimnosť a úctu, s akou spoločnosť Prologis pristupuje k svojim zákazníkom a zamestnancom, a kroky, ktoré podnikáme na vytvorenie priateľského pracovného prostredia, v ktorom sa rešpektuje rozmanitosť a vládne príjemná atmosféra,“ povedal Paweł Sapek, senior viceprezident, regionálny riaditeľ spoločnosti Prologis Central Europe

„Ďakujeme, že ste ocenili naše odhodlanie budovať pracovisko, na ktoré môžeme byť všetci hrdí. Toto ocenenie je pre nás skutočne významné a motivuje nás k ďalšiemu rozvoju a zlepšovaniu našich služieb na základe presvedčenia, že naši ľudia sú našou najväčšou devízou.“

Great Place to Work® je celosvetovou autoritou v oblasti hodnotenia kultúry na pracovisku. Už viac ako 30 rokov podporuje spoločnosti na celom svete vo vytváraní moderného pracovného prostredia založeného na dôvere a pomáha im dosahovať lepšie výsledky. Certifikačný program Great Place to Work®, ktorý zahŕňa prísny, kvantitatívny proces hodnotenia založený na údajoch, zahŕňa model hodnotenia skúseností zamestnancov na pracovisku. O titul Great Place to Work® sa každoročne uchádza 10 000 spoločností zo 60 krajín.

V minulom roku získala spoločnosť Prologis Poľsko celkovo 5 prestížnych ocenení, ktoré vyzdvihujú jej jedinečné zamestnávateľské kvality. Zvíťazili sme v súťaži Etická firma 2021, ktorej koncept je založený na propagácii spoločností s príkladnými podnikateľskými praktikami, a získali sme titul Spoľahlivý zamestnávateľ roka 2021, ktorý sa každoročne udeľuje spoločnostiam, ktoré v rámci svojich aktivít zameraných na angažovanosť zamestnancov prekračujú štandardy v odvetví.

Týždenník Wprost ocenil naše úsilie v starostlivosti o zdravie zamestnancov počas pandémie tým, že nás zaradil medzi 50 najlepších spoločností v Poľsku. Získali sme aj ocenenie Priateľské pracovisko 2021 za naše aktivity podporujúce zamestnancov v mnohých oblastiach, pomáhajúce udržať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vytvárajúce priateľské pracovné prostredie.

Ocenenie Great Place to Work® je šiestym takýmto ocenením, ktoré spoločnosť Prologis v Poľsku získala. Je to ďalšie potvrdenie toho, že ľudia sú pre nás vždy na prvom mieste.

Starší článok
Prologis Park Prague D1 Ostředek rastie vďaka akvizícii nových pozemkov
Novší článok
V Prologis Park Budapest-Sziget II začala druhá fáza špekulatívnej výstavby

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.