Aká je súčasná a budúca úloha logistických nehnuteľností v dodávateľských reťazcoch? Podrobne preskúmal Prologis Research.

V prvom príspevku trojdielnej série sme zistili, že nárast e-commerce priťahuje dodávateľské reťazce bližšie k spotrebiteľom, čo vedie k dopytu po logistických priestoroch s vyšším nájmom.

Nedávno zverejnený druhý dokument „Unlocking Supply Chain Value“ skúma ekonomiku dodávateľských reťazcov a dôsledky, ktoré z toho pre nehnuteľnosti plynú. Predstavuje nový model, ktorý pomáha hodnotiť obchodovanie spoločností, ktoré riešia optimalizáciu nákladov svojich dodávateľských reťazcov a rastúce očakávania zákazníkov.

Z najdôležitejších zistení je zrejmé, že tento nový model ekonomiky dodávateľských reťazcov vykazuje v priemysle trvalé trendy, čo môže pomáhať rozvíjať budúce dodávateľské reťazce a plánované logistické operácie a investície. Identifikovanými trendmi sú:

  • Náklady na prenájom logistických priestorov sú najmenšou súčasťou nákladov na dodávateľský reťazec, ale vytvárajú mimoriadnu hodnotu, pokiaľ ide o vyššiu úroveň služieb a možnosť ušetriť na ďalších nákladoch.
  • Dodávateľské reťazce zvyšujú potrebu ďalších pracovných miest, a preto vytvárajú ich významný rast v miestnych komunitách.
  • E-commerce dalo vyniknúť synchronizovanému obchodu, kde je vyberanie/platenie /odávanie vykonávané maloobchodníkmi namiesto zákazníkov.
  • Dodávateľské reťazce smerujú až k domu zákazníka, čo ponúka väčšie pohodlie a výber.
  • Logistické nehnuteľnosti sú kľúčové pre realizáciu novo vznikajúcich elektronických nástrojov ako e-fulfillment, click and collect a kiosky.

Výskumné oddelenie Prologis Research sa spojilo so Sequoia Partnership, aby spoločne vytvorili detailný odhad celkových nákladov dodávateľských reťazcov. Výsledkom je nový model, ktorý má za úlohu výpočet celkových nákladov na dodávateľské reťazce a ich súčasti. Sú z neho tiež zrejmé prípadné kompromisy, ktoré musia vziať spoločnosti do úvahy. Tento model taktiež zohľadňuje rastúci vplyv e-commerce.

Aké trendy ponúkne budúcnosť?

Záverečná správa spoločnosti Prologis v tejto sérii bude skúmať budúce trendy. Napríklad to, ako technická inovácia a ekonomické cykly vedú k zmene nákladov v dodávateľskom reťazci, najmä na dopravu, pracovnú silu a vybavenie, a ako inovácie ako sú alternatívne palivá, robotika a automatizácia a prediktívne analýzy budú formovať budúcnosť dodávateľských reťazcov.

Stiahnuť správu 

Starší článok
Podľa jedenástej správy o udržateľnosti 2017 hrá veľkú úlohu odolnosť Prologis
Novší článok
Pripojte sa k spoločnosti Prologis na EXPO REAL 2018 a zistite viac o najnovších trendoch v oblasti logistiky a investičných príležitostiach v regióne strednej a východnej Európy

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.