Prologis Ports Jersey City, New Jersey
 

Prologis predstavuje svoju najnovšiu, v poradí už pätnástu správu o aktivitách v oblasti ESG (týkajúcu sa ekológie a ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a spôsobu riadenia). Ide o každoročný súhrn pokroku a nových cieľov stanovených v týchto sférach, ktorých účelom je vytvoriť úplne nové štandardy. 

„ESG sú súčasťou podstaty nášho pôsobenia a všetkého rozhodovania – od správnej rady po všetky úrovne, na ktorých celosvetovo fungujeme. Náš záväzok voči princípom ESG je úzko spätý so strategickým rámcom, ktorý je pre naše podnikanie zásadný – s princípmi, ktoré označujeme ako 3C: Ide o sféru zamerania sa na zákazníka (anglicky Customer Centricity), dosahovania zmien na základe inovácií (Change Through Innovation) a orientácie na kultúru a talent (Culture & Talent),” uviedol Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe

Kľúčové body prehľadu o ESG aktivitách Prologis v roku 2020 ilustrujú, ako sa spoločnosti darilo využívať globálny rozsah jej podnikania k vytváraniu špičkových riešení v oblastiach ako sú úspora energií, dosahovanie uhlíkovej neutrality alebo zákazníckej inovácie.

Ochrana životného prostredia na 100 %

Naše zameranie na udržateľnú výstavbu, úsporné nakladanie s energiami a využívanie obnoviteľnej energie zaisťuje pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Napríklad prostredníctvom iniciatívy Prologis SolarSmart, ktorá je súčasťou programu Prologis Essentials, sme v spolupráci s našimi zákazníkmi dokázali rozšíriť solárnu energetickú kapacitu nášho globálneho portfólia o 40 megawattov, vďaka čomu je rok 2020 jedným z historicky najúspešnejších rokov, aspoň čo sa týka pokroku na tomto poli záujmu. Od roku 2016 sa stalo súčasťou štandardného vybavenia našich budov LED osvetlenie a spoločne so zákazníkmi sa nám podarilo v roku 2020 nainštalovať LED svetlá v takmer 50 % nášho portfólia.

Spolu s našimi zákazníkmi chránime životné prostredie, a preto sme sa zaviazali do roku 2025 zaviesť vysoko kvalitné a energeticky úsporné LED osvetlenie vo všetkých našich budovách po celom svete. Toto máme možnosť dosiahnuť vďaka rozsahu nášho globálneho pôsobenia a vďaka programu Prologis Essentials LED, ktorý je jedným z pilierov Prologis Essentials program vytvoreným práve s týmto zámerom.

Rok 2020 sa naprieč Európou rovnako niesol v znamení výstavby a začatia prevádzky hneď niekoľkých budov typu Smart Buildings, ktorých súčasťou sú najmodernejšie udržateľné technológie a materiály, pri ktorých výstavbe boli využité špičkové prvky, napríklad nízkouhlíkové materiály, vrty na uloženie tepelnej energie alebo elektrické tepelné čerpadlá, a ich dizajn využitia cirkulárnych princípov. Tieto „Smart Buildings” nastavujú novú latku úrovne skladovania a logistiky a našim zákazníkom od prvého dňa ich prenájmov pomáhajú zefektívniť prevádzku a optimalizovať produktivitu s rastom ich podnikania. 

Naše aktivity v uplynulých rokoch dokazujú, že je možné účinne minimalizovať dopady na životné prostredie. V roku 2019 sa Prologis stal vôbec prvou realitnou spoločnosťou zaradenou v rebríčku S&P 100, ktorá dosiahla prevádzku uhlíkovej neutrality. Teraz chceme priniesť dôkaz toho, že logistika môže byť ešte zelenšia, a preto sme si stanovili nový ambiciózny cieľ. 

Oznámili sme, že do roku 2025 bude celá naša výstavba uhlíkovo neutrálna. Prologis sa tak ujíma vedúcej pozície pri riešení výziev spojených s jedným z najvýznamnejších celosvetových zdrojov emisií: uhlíkovej stopy budov.

Južne od Paríža sa náš nový logistický objekt Moissy 2 stane naším prvým uhlíkovo neutrálnym skladom, ktorý zabraňuje vzniku emisií a znižuje a kompenzuje 100 % dopadov spojených s výstavbou, prevádzkovými činnosťami či údržbou počas celej životnosti budovy. Projekt je bez plynovej prípojky a na kúrenie, chladenie a dodávku elektriny bude využívať úsporné prvky svojho dizajnu, strešných solárnych panelov, kúpenej ekologickej energie a tepelnej energie ukladanej do vrtu.

Na celoeurópskej úrovni sme partnerom medzinárodnej dobročinnej organizácie Cool Earth ktorej prispievame na ochranu dažďových pralesov zodpovedajúcich svojou plochou päťnásobku nevyhnutných uhlíkových emisií spojených s výstavbou našich budov. Výstavbou skladov Prologis na území strednej Európy sa nám v rámci tejto iniciatívy iba vlani podarilo zachrániť 784 hektárov dažďových pralesov.

Spoločenská zodpovednosť – za všetkých okolností

Naši stakeholderi sú kľúčovými partnermi na ceste k obchodnému úspechu Prologis. Dlhotrvajúce hodnoty vytvárame tak, že s nimi nadväzujeme hlboké vzťahy a ich záujmom venujeme maximálnu pozornosť. Vzniká tak prostredie, v ktorom naši zamestnanci môžu naplno rozvíjať svoj potenciál, kde naše produkty a služby zákazníkom prinášajú jedinečné hodnoty a kde je našou prioritou prosperita a wellbeing komunít, v ktorých pôsobíme. 

PARKlife™  je európska iniciatíva Prologis zameraná na zázemie a vybavenie parkov pre zákazníkov, ich zamestnancov a miestne komunity. Mnoho našich parkov tak umožňuje a podporuje ekologické varianty cestovania, napríklad ľahko dostupnú verejnú dopravu, obsahuje nabíjacie stanice pre elektromobily či bezpečné priestory pre skladovanie bicyklov, čo pomáha zamestnancom dostávať sa do práce trvalo udržateľným spôsobom. Ďalšie z našich areálov disponujú podnikovými jedálňami a zastávkami pre food trucky, ktoré zamestnancom našich zákazníkov umožňujú vyberať si jedlo z pestrej ponuky priamo v mieste pracoviska. Medzi obľúbené vybavenie tiež patria chodníky určené pre chodcov, telocvične alebo iné športové zázemie. Napríklad v Maďarsku a na Slovensku majú zamestnanci zákazníkov našich parkov k dispozícii futbalové ihriská, v Poľsku nedávno vznikli verejne prístupné knihovničky v spoločných vonkajších priestoroch parkov nazvané Book Box. PARKlife™ je o špecifickom spôsobe uvažovania zameranom na to, ako zo spoločných priestorov a prostredia môže vzniknúť najkvalitnejšie zázemie pre všetkých, ktorí ho využívajú. Zároveň ide o nástroj, vďaka ktorému môžu naši zákazníci riešiť jeden z najpálčivejších problémov, s ktorým sa aktuálne stretávajú: dostupnosť pracovnej sily.

Počas pandémie COVID-19 sme potvrdili svoju pozíciu spoľahlivého partnera našich stakeholderov tým, že sme sa úplne zamerali na podporu našich zákazníkov aj zamestnancov. Pre zákazníkov sme zaistili osobné ochranné pomôcky a zaviedli sme prísne protokoly proti chorobe COVID-19, aby sme zaistili bezpečie zamestnancov našich zákazníkov a udržali ich podniky v prevádzke. Naši zamestnanci sú bijúcim srdcom nášho podniku, dodávajú hodnotu našej firme aj našim zákazníkom a uskutočňujú naše ciele v oblasti trvalej udržateľnosti. V kontexte pandémie sme zhodnotili, aké benefity im ponúkame a rozšírili sme ich spektrum o nové možnosti zamerané na zdravie a celkovú fyzickú a duševnú pohodu našich zamestnancov. 

Nášmu úsiliu v tejto oblasti sa dostalo uznania – podľa týždenníka Wprost patrí Prologis v Poľsku medzi 50 spoločností, ktoré sa o svojich zamestnancov počas pandémie starali najlepšie. A ba viac – sila odhodlania našich miestnych tímov nám umožňuje podporovať tých, ktorých pandémia zasiahla najtvrdším spôsobom. Dôkazom toho sú aj úžasné výsledky našej decembrovej charitatívnej kampane Dock Doors of Giving.  

„Som hrdý na to, akým spôsobom náš európsky tím v roku nečakaných výziev využil svoje inovačné uvažovanie, veľkosť a partnerské väzby, aby podporoval našich zákazníkov a komunity. Práve na týchto princípoch funguje naša filozofia, ktorej sú oblasti ESG stredobodom. Nielen preto, že sú prínosné z hľadiska podnikania, ale pretože jednoducho ide o smer, ktorým je dobré sa uberať. Vidíme, aké sú skutočné dopady našich jednotlivých krokov a aj to, ako pozitívne ovplyvňujeme naše okolie. To je pre nás obrovskou motiváciou k ďalším zmenám,“ hovorí Paweł Sapek, regionálny riaditeľ Prologis pre strednú Európu.  

Príkladný spôsob riadenia pre všetkých našich stakeholderov

Integrita je jednou z našich zásadných hodnôt a prelína sa naprieč všetkými našimi obchodnými vzťahmi. Sme spoločnosť kótovaná na burze a náš úspech závisí na dôvere našich stakeholderov v tom, že naše podnikanie bude vždy čestné a v súlade so všetkými pravidlami. Vďaka starostlivému riadeniu a dohľadu dokážeme našu spoločnosť chrániť a rozvíjať, plniť všetky záväzky a dosahovať zodpovedajúce výsledky. V roku 2020 boli naše aktivity týkajúce sa firemného riadenia ocenené v Poľsku titulom Ethical Business 2020ktorý Prologis označuje za spoločensky zodpovedného a dôveryhodného partnera na miestnom trhu.

Celá Správa Prologis o trvalej udžateľnosti za rok 2020

Starší článok
48 000 metrov štvorcových pre poľskú pobočku Arvato Supply Chain Solutions v parku Prologis Park Poznań III

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.