Pre našich zákazníkov chceme zaistiť nielen najkvalitnejšie budovy a služby, ale tiež riešenia ich každodenných špecifických potrieb. Aby sme naše vzťahy ešte viac utužili, zabezpečili efektivitu a na mieru šité riešenia, rozhodli sme sa posilniť náš maďarský tím pre správu budov.

Sme radi, že môžeme v rodine Prologis privítať nového manažéra pre správu budov Adriána Nagya. Adrián získal bohaté skúsenosti v realitnom, technickom a stavebnom sektore v spoločnosti BIS Hungary Kft. V Prologis preberá zodpovednosť za správu nehnuteľností a jeho priamym nadriadeným bude Szilvia Andrelli, vedúca manažérka pre zákaznícku skúsenosť. Sme presvedčení, že jeho úctyhodné skúsenosti prinesú nášmu tímu pridanú hodnotu a pomôžu nám poskytovať spoľahlivý a personalizovaný zákaznícky servis. Adriánova motivácia a schopnosti v oblasti zákazníckej skúsenosti sú faktormi, ktoré nám pomôžu dosiahnuť ešte vyššiu úroveň v starostlivosti o zákazníka.

Adrián je nadšený zo spolupráce s tímom pre správu budov, vzájomnej motivácie a dosahovania vytýčených cieľov.

„Verím, že dôraz a úsilie vkladané do zlepšovania zákazníckej skúsenosti je najlepším ukazovateľom hodnôt spoločnosti. Preto sa teším na spoluprácu so zvyškom tímu na podpore a rozvoji vzťahov so zákazníkmi. Prekračujeme rámec identifikovania a reagovania na existujúce potreby – na miesto toho pracujeme proaktívne a snažíme sa skutočne porozumieť konkrétnym požiadavkám podnikania našich zákazníkov. Podľa môjho názoru sú práve vďaka takémuto prozákazníckemu prístupu naše partnerstvá skutočne prínosnými,“ hovorí o svojej úlohe Adrián Nagy.

Vďaka spoznávaniu priorít a možných citlivých miest v podnikaní našich zákazníkov  dokážeme poskytovať služby, ktorých úroveň prináša hodnoty presahujúce rámec nehnuteľností. Či už ide o pomoc pri presúvaní aktivít do niektorého z našich parkov, pochopenie podnikateľských aktivít našich zákazníkov alebo poskytovanie riešení v záujme dlhodobého úspechu, prehlbovanie vzájomných vzťahov je... Made in Prologis.

 

Starší článok
Medzinárodná prepravná spoločnosť premení pražské Chrášťany na centrum mestskej logistiky

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.