Stelvio for Life, Prologis team

 

Prologis People – kultúra založená na darovaní

28. augusta 2021 sa tím #prologispeople z celej Európy opäť zúčastní výzvy Stelvio for Life – 21 km dlhého výstupu po ikonickom Passo dello Stelvio v Taliansku, aby tak podporil univerzálny prístup k cielenej liečbe konkrétnych typov rakoviny na základe individuálnych profilov DNA.

Pokračujeme tam, kde sme skončili

„Tak trochu meškáme,“ hovorí Han Hoestra, riaditeľ pre správu majetku spoločnosti Prologis Europe. „Účasť je samozrejme osobným rozhodnutím. Samotná udalosť je však neoddeliteľnou súčasťou podpory poslania tejto nadácie. Keďže sa v roku 2020 kvôli pandémii COVID-19 táto udalosť nemohla uskutočniť, tento rok si jej konanie my, ale aj sponzori a organizátori, ešte viac vážime. Dokazuje to aj rekordná podpora, ktorú sa podarilo vyzbierať,“ dodáva Hoestra. 

Pomáhať tam, kde je to treba

Tohtoročný výstup je výnimočný rozsahom odozvy a tiež aj spôsobom, akým je organizovaný. Na zostavenie tímu a získanie finančných prostriedkom sme mali necelé dva mesiace, avšak aj napriek tomu sa podarilo vyzbierať mimoriadne vysokú čiastku, ktorá presiahla naše očakávania. Zvyšovanie povedomia a podpora nadácie Stelvio for Life ako životne dôležitej charitatívnej organizácie je dôležité a môže skutočne zmeniť životy.

Celý výťažok z akcie je venovaný na podporu poslania nadácie – identifikovať najefektívnejšie spôsoby liečby s minimálnymi vedľajšími účinkami. Na tom nadácia spolupracuje s Centrom pre individualizovanú liečbu rakoviny (CPCT), ktoré okrem identifikácie zhôd profilov DNA s úspešnými liečbami tiež iniciuje medzinárodnú štúdiu Drug Rediscovery Protocol (DRUP). Táto štúdia sa zameriava na pacientov, ktorí nemajú možnosti liečby. Kladie si za cieľ zjednodušiť prístup k schváleným cieleným terapiám a vytvoriť novú generáciu metodiky biopsie tumorov.

Každé euro pomáha

Prologis je súčasťou tejto akcie od jej vzniku, celých 9 rokov. Bude sa jej zúčastňovať dovtedy, kým to bude potrebné. Úsilie jednotlivých účastníkov je úžasné a prínos akcie prekonal očakávania vďaka fantastickým sponzorom.

Ďakujeme zákazníkom za ich prínos v rámci realizovaného zákazníckeho prieskumu a našim sponzorom za príspevky:

ASK Romein, Hogan Lovells, Pekabex, Sunrock, ABT bv, Aquaplus, Drees & Sommer, Hörmann, Kamil Dak B.V., Mayer Brown, Baustoffprüflabor Müller & Lobisch GmbH, Best Communications, Bright8, Consolidated, Hollanddak B.V., Replato Naamplaten & Signaleringen B.V., SkyClean Europe, Velis Real Estate Tech, Q4U a Infra Holland B.V.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.