Prologis Park Brno
 

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov pokorí Prologis doteraz neprekonateľnú métu v oblasti developmentu výstavbou nových budov v každej zo štyroch krajín regiónu strednej a východnej Európy.

Schopnosť rozšíriť trhy Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska o deväť moderných, udržateľných budov v stanovenom termíne a v rámci dohodnutého rozpočtu je jasným dôkazom toho, že tam, kde ostatní vidia výzvu, my vidíme príležitosť.

Miera neobsadenosti je v regióne strednej a východnej Európy na historicky najnižšej úrovni, v najžiadanejších lokalitách je k dispozícii obmedzený počet moderných priestorov a dopyt po vysoko kvalitných budovách nevykazuje takmer žiadne známky poklesu. Je pre nás preto zásadné stavať nové projekty na vysoko rastových trhoch s vysokými prekážkami vstupu, ktoré dokážu flexibilne uspokojovať dlhodobé potreby našich zákazníkov. V súčasnej dobe tak Prologis v strednej a východnej Európe stavia deväť logistických budov s celkovou rozlohou približne 200 000 metrov štvorcových.

V Českej republike Prologis dokončí prvú špekulatívnu budovu 2 s plochou 27 860 metrov štvorcových v parku Prologis Park Brno. K dokončeniu výstavby ďalších dvoch budov dôjde aj v Prologis Park Prague-Airport. Ide o budovu 3, kombinujúcu špekulatívnu výstavbu a vopred prenajaté priestory na celkovej ploche 38 617 metrov štvorcových, a budovu 2B s rozlohou 9 500 metrov štvorcových postavenú na mieru. Po dostavbe týchto dvoch projektov bude naplnená stavebná kapacita celého parku.

Na území Poľska sa v Prologis Park Łódź dokončuje špekulatívna budova s celkovou rozlohou 16 500 metrov štvorcových. Podľa prieskumu, ktorý sme realizovali so spoločnosťou eyefortransport ide o najatraktívnejšiu logistickú lokalitu v celej strednej a východnej Európe. Dokončená bude tiež 13 300 metrov štvorcových veľká budova typu small business unit (SBU) v Prologis Park Poznań III a 15 600 metrov štvorcových veľká špekulatívna budova v Prologis Park Wroclaw V.

Na Slovensku sa dokončujú prvé dve špekulatívne budovy s celkovou rozlohou 63 423 metrov štvorcových v novom parku Prologis Park Nitra situovanom v blízkosti továrne Jaguar Land Rover.

V neposlednom rade je v Maďarsku vo výstavbe 10 600 metrov štvorcových veľká špekulatívna budova 12 v Prologis Park Budapest-Harbor, ktorá bude pre zákazníkov dostupná v marci 2019. Tá bude zároveň prvou logistickou budovou navrhnutou s pomocou technológie BIM (Building Information Modelling) v strednej a východnej Európe.

„Uskutočňovať výzvy súčasného logistického trhu vyžaduje perfektné plánovanie aj realizáciu. Naša schopnosť riadiť súbežne deväť projektov na rôznych trhoch a súčasne dodržiavať prísne časové rámce, je dobrým príkladom toho, čo nás odlišuje od konkurencie,“ povedal Martin Polák, managing director a regionálny riaditeľ Prologis pre strednú a východnú Európu. 

Počas výstavby deviatich budov v siedmich parkoch v štyroch krajinách sa môžeme spoľahnúť na skúsenosti, know-how a energiu našich zamestnancov, ktorí každý deň spoločne pracujú na tom, aby sa cielená stratégia premenila v špičkový výkon, ktorý na trhu nemá obdobu.

Novší článok
6 kilometrov, 30 prekážok, hromady piesku a skvelá zábava - Prologis Runmageddon pokorený! Pustite si video!

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.