Prologis zaznamenal významný posun smerom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, kde hrá podľa Správy o udržateľnosti 2017 veľkú úlohu odolnosť. Bola vykonaná celosvetová analýza základných informácií Global Reporting Initiative's (GRI), ktorá sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií (CRE) a na podporu výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií.

V roku 2017 sa spoločnosť globálne potýkala s neočakávanými environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými nákladmi, ktoré boli spojené s pretrvávajúcimi klimatickými javmi. A aj napriek tomu, že mal Prologis v aktívach 2 miliardy USD v rôznych oblastiach sveta, ktoré boli pod vplyvom negatívnych klimatických udalostí, boli tieto budovy odolné a vznikla len zanedbateľná škoda. Zákazníci teda nezaznamenali väčšie zásahy do svojho podnikania.

Za touto odolnosťou stojí program správy udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a riadenia (ESG), ktorý prispieva k dlhodobej udržateľnosti projektov spoločnosti na celom svete. Udržateľnosť je súčasťou DNA spoločnosti Prologis. Vďaka novým technológiám a progresívnemu štýlu podnikania môže spoločnosť zabezpečiť kvalitné dlhodobé hodnoty a výsledky, ktoré akcionári dopytujú.

„Náš program ESG je podnikateľsky výhodný, ťažia z neho naši zákazníci, investori, komunity aj zamestnanci. Čo sa týka ESG, vždy sme boli pokrokoví a vždy pokrokoví budeme. Je to totiž kľúč k tomu, ako môžeme my sami, aj naši zákazníci, zostať o krok vpredu pred tým, čo ešte len príde,“ povedal Hamid Moghadam, predseda a CEO Prologis.

Pre Prologis je ESG neoddeliteľná a zásadná súčasť podnikania. Pre posilnenie ochrany životného prostredia poskytuje Prologis zákazníkom moderné, udržateľné budovy; pre posilnenie sociálnej zodpovednosti spolupracuje so zákazníkmi a investormi; pre posilnenie silného vedenia pracuje Prologis na transparentnej komunikácii, rovnako tak ako na identifikácii a znižovaní rizík.

V správe z roku 2017 upozorňuje Prologis na významný posun smerom k splneniu cieľov udržateľnosti:

  • 10 MW výkonu bolo vďaka  solárnym inštaláciám pridaných do portfólia, čo zvýšilo celkovú kapacitu na 175 MW, ide o správnu cestu k dosiahnutiu 200 MW do roku 2020.
  • 82 % prevádzkového portfólia malo na konci roku 2017 úsporné osvetlenie, čo posunulo spoločnosť bližšie k cieľu, teda mať 100 % portfólia s úsporným osvetlením.
  • 40 % prevádzkového portfólia má v súčasnej dobe biele alebo reflexné strechy.
  • cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 bol splnený o 4 roky skôr a Prologis je na dobrej ceste k splneniu vedecky orientovaných cieľov.
Sustainability report 2017

Odolný a udržateľný design

Prologis do budov integruje technológie redukujúce energie a vodu, zapĺňa prielukové stavebné plochy a usiluje o certifikáciu budov tam, kde je možná. Najvýraznejšie úspechy v roku 2017 zahŕňajú najvyššie ocenenie BREEAM certifikácie, ktoré bolo udelené nehnuteľnosti postavenej na mieru v Prologis Park Praha-Rudna. Stala sa tak prvou logistickou nehnuteľnosťou v Českej republike s týmto ocenením a druhou nehnuteľnosťou tohto typu v celej strednej a východnej Európe, ktorá dosiahla hodnotenie „Outstanding“.

Inovácie šetriace energie

Zavádzanie inovatívnych riešení pre produkciu, spotrebu, úložisko a meranie energie poskytlo spoločnosti Prologis možnosť vyskúšať a rozširovať nové udržateľné riešenia.

Meranie spotreby: S využitím nástrojov pre monitorovanie a správu spotreby energií oznámila spoločnosť Prologis, že 3 604 jej globálnych aktív preukázalo v roku 2017 zníženie spotreby energie o 8,9 %, čo má za následok zníženie emisií o 4 %.

Inteligentné meranie: Založené na úspešnom pilotnom projekte v centrálnej a východnej Európe, Prologis predstavil inteligentné meranie spotreby elektriny, plynu a vody v parkoch po celom svete. V roku 2017 bolo zavedené toto meranie v 100 % portfólia spoločnosti Prologis v Českej republike a na Slovensku.

Solárna energia: Prologis bola jednou z prvých spoločností v logistickom priemysle, ktorá investovala do solárnych panelov umiestnených na strechách. V roku 2017 pridal Prologis do svojho portfólia ďalších 10 MW zo solárnej kapacity, teda dokopy už 175 MW v deviatich krajinách, čo je zhruba toľko energie, koľko je potreba na napájanie 26 000 priemerných amerických domácností každý rok.

Priekopníci v zelenej energii

Doterajší proces inovácie v spoločnosti Prologis nie je nikde evidentnejší viac, ako v globálnom portfóliu projektov zelenej technológie a v business projektoch, ktoré zahŕňajú pilotný projekt Park Budapest - Harbor a Platio, maďarský start-up, ktorý produkuje solárne chodníky. Toto úsilie pomáha zaistiť, že Prologis a jeho zákazníci zostanú vždy o krok vpred pred tým, čo ešte len príde.

Propagácia biodiverzity

Biodiverzita je neoddeliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja, preto Prologis pracuje na zabezpečení zdravia rastlín a živočíchov v okolí parkov. Pri obnove prielukových priestorov sa často stretáva s problémami s predchádzajúcou kontamináciou. Biodiverzita je v týchto prípadoch podporovaná dvoma kľúčovými spôsobmi: (1) čistenie potenciálne škodlivých kontaminantov ekosystému a (2) recyklácia pôdy. Všetok nový vývoj podlieha prísnym procesom environmentálnej kontroly, ktorá zahŕňa hodnotenie citlivých oblastí a ohrozených druhov. Príkladom chránenej biodiverzity sú štyri budovy spoločnosti Prologis blízko Paríža, kde sú umiestnené úle. V roku 2016 bolo vyrobených 600 pohárov medu, ktoré boli ďalší rok v lete odovzdané zákazníkom.

Dobrý sused, ktorý je spoločensky angažovaný

Prologis sa snaží byť dobrým susedom, pretože silné vzťahy, v ktorých zamestnanci žijú a pracujú, zvyšujú vnímavosť komunít k rastu a rozvoju, čo spoločnosti umožňuje ešte lepšie pomáhať svojim zákazníkom. Do celosvetového projektu IMPACT Day 2017 spoločnosti Prologis sa zapojilo 1 304 zamestnancov, ktorí dobrovoľne vypomáhali 8 383 hodín 36 mimovládnym organizáciám v komunitách, kde žijú.

Inklúzia a diverzita

V Prologis majú inklúzia a diverzita silnú pozíciu. Pre efektívnu prevádzku a expanziu je podľa Prologis nevyhnutné prijímať, rozvíjať a nechávať rásť tie najlepšie talenty. V roku 2017 zmenil Prologis svoju štruktúru odmeňovania tak, aby zahŕňala inklúziu a diverzitu ako bonusovú metriku. Na úrovni správnej rady bola kompenzačná komisia premenovaná na Výbor pre talenty a kompenzáciu a jej charta zmenená tak, aby zahŕňala dôraz na inklúziu a diverzitu. Spoločnosť Prologis sa zaviazala k zvyšovaniu úspechu v oblasti inklúzie a diverzity a menovala ambasádorov pre nábor tak, aby odrážali rozmanitosť spoločnosti voči potenciálnym zamestnancom.

V roku 2017 bol Prologis už deviatykrát za sebou začlenený do zoznamu  Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World a zaradený na 44. miesto v top 50. Pre porovnanie, v roku 2016 skončil Prologis na mieste 83. Udržiavanie pozície na zozname po dobu deviatich rokov a posunutie sa v rebríčku vo vysoko konkurenčnom prostredí je dôkazom trvalého záväzku spoločnosti Prologis k udržateľnému dizajnu a zodpovednému rozvoju.

Prologis však nikdy nezaspí na vavrínoch a neustále sa snaží a bude snažiť posúvať vpred a ďalej rozvíjať svoje uznávané postavenie v celosvetovom meradle. „Som hrdý na to, že som bol súčasťou minulých úspechov a som ešte viac namotivovaný do ďalších rokov. Vždy premýšľame nad tým, ako by sme mohli robiť veci lepšie - či už tento rok, budúci rok alebo v ďalšom desaťročí,“ hovorí Moghadam.

 

 

Novší článok
Prologis vytvára nový model hodnotiaci kompromisy, ktoré musia spoločnosti vo svojich dodávateľských reťazcoch urobiť, aby optimalizovali náklady

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.