It´s official! Prologis receives BREEAM “Outstanding” certificate at ceremony in Prague
 

V Prologis Park Prague-Airport v Českej republike vyrástla úplne výnimočná budova 3. Udržateľný prístup zachovaný počas procesu celej jej výstavby jej totiž priniesol najvyššie možné hodnotenie v rámci akreditácie BREEAM na úrovni „Outstanding”.  Tento úspech bol potvrdený v máji 2019 a certifikát udržateľnosti oficiálne odovzdal do rúk Michala Vrby, viceprezidenta a riaditeľa projektového manažmentu v strednej a východnej Európe, a jeho tímu 6. augusta v Prahe Shamir Ghumra, riaditeľ organizácie BREEAM.

BREEAM je globálny nezávislý systém posudzovania udržateľnosti budov a infraštruktúrnych projektov. Ide o najuznávanejšiu a najstaršiu metódu svojho druhu a akreditácia je v celom odvetví uznávaná ako popredný štandard. „Outstanding” je najvyššie možné dosiahnuteľné hodnotenie a je udeľované vtedy, pokiaľ projekt dosiahne skóre aspoň 80 percent vo všetkých posudzovaných kategóriách. Úspech budovy 3 s celkovou plochou 37 800 metrov štvorcových je ďalším potvrdením záväzku Prologis dodávať našim zákazníkom v stredoeurópskom regióne udržateľné nehnuteľnosti. 27 500 metrov štvorcových tu bolo postavených na mieru pre EYELEVEL, medzinárodnú spoločnosť, ktorá navrhuje a vybavuje značkové obchody pre popredné svetové maloobchodné značky.

„Pôsobíme v súlade s našou obchodnou stratégiou, ktorá kladie dôraz na dosiahnutie vedúceho postavenia v oblastiach starostlivosti o životné prostredie, sociálnej zodpovednosti a manažmentu všetkých našich aktivít. Tým neustále zvyšujeme úroveň výstavby na celom kontinente,“ hovorí Michal Vrba, ktorý projekt viedol.

A tento prístup funguje. V kontinentálnej Európe sú v tejto chvíli 3 budovy, ktoré prijali hodnotenie BREEAM na úrovni „Outstanding”, pričom dve z nich vlastní a vystaval práve Prologis. V roku 2017 sme prvé toto ohodnotenie získali pre budovu 18 v Prologis Paru Prague-Rudná. Stali sme sa tak prvým developerom priemyselných nehnuteľností v Českej republike, ktorý takto uspel. S týmito dvoma budovami máme v súčasnosti v Českej republike 14 budov akreditovaných v systéme BREEAM: dve s hodnotením „Excellent”, dve „Very Good” a osem s hodnotením „Good”.

Budova 3 dosiahla celkové skóre BREEAM 88,3 percent. Vďaka tomu, ako je navrhnutá, dosahuje významné prevádzkové úspory, ako je 83,5 percentné zníženie plytvanie pitnou vodou, ktoré bolo dosiahnuté inštaláciou moderných systémov pre hospodárenie s vodou s detekciou únikov. Všetky kancelárske priestory budovy sú vybavené tepelnými čerpadlami a podlahovým kúrením, ktoré je jediné svojho druhu. Efektivitu cirkulácie vzduchu v budove zvyšuje tiež ventilácia s rekuperáciou napomáhajúca optimalizovať celkové pohodlie zamestnancov zákazníka na pracovisku. Spotreba primárnej energie bola následne znížená o 54 percent.

Ďalším aplikovaným udržateľným riešením je kultivácia rozmanitej zelene na vonkajších plochách. Sú tu vysadené pôvodné druhy vegetácie: byliny, traviny, kry a stromy. Vďaka nim môžu lokálne živočíšne druhy, ako sú hmyz či vtáci, žiť naďalej vo svojom prirodzenom prostredí. Počas procesu výstavby budovy boli, ak to situácia umožnila, použité recyklované materiály alebo produkty s vysokým percentom recyklovaných materiálov.

Udržateľnosť preniká celým naším podnikaním. Nekončí pre nás voľbou stavebných materiálov či dosiahnutím úspor energií a nákladov. Znamená pre nás omnoho viac – zdravie, pohodlie a tiež vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia pre zamestnancov našich zákazníkov. Dostupnosť a udržanie kvalifikovanej pracovnej sily je pre našich zákazníkov najvyššou prioritou a tým, že im ponúkame aktívne a udržateľné riešenia, im pomáhame byť vždy o krok pred budúcnosťou.

BREEAM 'Outstanding'
 
Novší článok
Šiesty ročník futbalového turnaja v Budapešti odštartoval jesennú sezónu v Maďarsku

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.