Od roku 2013 sa zamestnanci Prologis po celom svete každoročne zúčastňujú akcie nazývanej IMPACT Day, čo je medzinárodný deň spoločnosti venovaný službe verejnosti. Vstanú od pracovného stola, vyhrnú si rukávy a spoločne sa snažia zlepšiť prostredie komunít, v ktorých žijú a pracujú.

IMPACT Day dáva našim zamestnancom príležitosť demonštrovať základné hodnoty spoločnosti Prologis, ktorými sú integrita (Integrity), mentorstvo (Mentorship), nadšenie (Passion), zodpovednosť (Accountability), odvaha (Courage) a tímová práca (Teamwork). Podieľajú sa na rozličných aktivitách: od ekologického upratovania cez rekonštrukciu sociálnych zariadení po programy zamerané na dopravnú bezpečnosť.

Celkom sa do iniciatívy zapojilo vyše 1 200 zamestnancov Prologis zo 71 pobočiek spoločnosti v 18 krajinách sveta a na dobrovoľnej báze odpracovali viac ako 7 000 hodín. Spoločne tak pomáhali zmeniť k lepšiemu životy druhých. Celosvetovo Prologis spolupracuje so 40 organizáciami, ktoré sa usilujú o ochranu životného prostredia, zlepšenie životných podmienok ľudí a zaoberajú sa ich vzdelávaním.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.