Wind Turbines, Lipniki Poland

Photo credit: TAURON

 

Ako vyzerá pozitívny vplyv na životné prostredie v praxi? Do našich parkov v Poľsku sme zaistili viac než 107 000 dodávok energie s garanciou pôvodu z obnoviteľných zdrojov. Od januára 2021 tak naši zákazníci svojím podnikaním vo viac než 80 budovách Prologis na ploche 1,7 milióna metrov štvorcových aktívne podporujú výrobu zelenej energie!

„Ako líder v oblasti udržateľnej výstavby chceme neustále prehlbovať náš záväzok v oblasti ochrany životného prostredia. Nákup energie s garanciou pôvodu je ďalším dôležitým krokom pri plnení tejto stratégie. Obmedzovať uhlíkovú stopu je rovnako dôležité aj pre našich zákazníkov, a preto sme podnikli spoločné kroky, aby sme plnenie týchto cieľov uľahčili. Zákazníci tak budú mať k dispozícii ešte viac výhod plynúcich z mechanizmov podpory RES (obnoviteľných zdrojov energie),“ hovorí Paweł Kowalczyk, senior manažér pre správu nehnuteľností a zákaznícku skúsenosť Prologis v Poľsku.

Pre našich zákazníkov sme v priebehu celého roka uzatvorili zmluvy na viac než 107 000 MWh energie s garanciou pôvodu, čím podporujeme výrobu a spotrebu energie z veterných, solárnych a vodných elektrární. Využívaním týchto zdrojov sa zákazníci v parkoch Prologis podieľajú na podporovaní rozvoja obnoviteľnej energie v Poľsku, ktorá je v Európskej únii už rozsiahlo využívaná.

Dodávateľom energie pre parky Prologis je TAURON, druhý najväčší výrobca a dodávateľ energií na poľskom trhu.

„Program Green Transition spoločnosti TAURON zahŕňa nielen aktivity zamerané na zvýšenie výrobnej kapacity ekologických zdrojov energie, ale tiež ponúka zákazníkom skutočné nástroje na podporu realizácie stratégii udržateľného rozvoja. Sme radi, že zákazníci, ako je Prologis, si vyberajú riešenia, ktoré prispievajú k znižovaniu vlastného vplyvu na životné prostredie,“ hovorí Tomasz Lender, viceprezident správnej rady spoločnosti TAURON Sales.

Udržateľný rozvoj a dôraz na potreby zákazníkov sú piliere nášho podnikania. Spoločnosť Prologis každoročne vydáva správy o úspechoch v oblastiach prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a riadeniu (ESG). Sme radi, že vďaka nákupu energie so zárukami pôvodu môžeme tiež uľahčiť zapojenie našich zákazníkov do agendy ochrany životného prostredia.

Či už ide o dôveryhodné partnerstvá, poskytovanie najmodernejších skladových priestorov alebo podporu udržateľného rozvoja našich zákazníkov, vždy je to niečo špeciálne, čo je... Made in Prologis.

Starší článok
Rast s Prologis: zákazníci rozširujú svoje priestory v Prologis Park Bratislava
Novší článok
V rámci kampane „Dock Doors of Giving“ Prologis Europe venoval na dobročinné účely viac než 275 000 eur

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.