Prologis "For the Best" Awards 2019

My v Prologis kladieme dôraz na rozvoj a podporujeme proaktívny prístup. A preto sú naše iniciatívy oveľa ďalej, mimo múry našich budov. Už niekoľko rokov sa zameriavame na výnimočných študentov, ktorí budú v budúcnosti pokračovať v utváraní nášho priemyselného odvetvia.

Iniciatíva „Prologis for the Best“ v posledných 14 rokoch oceňuje najlepších absolventov univerzity a najprínosnejšie diplomové práce z odboru logistiky. Celková hodnota doposiaľ rozdelených štipendijných grantov už dosiahla impozantných 40 000 eur!

Tento rok boli ceny vyhlásené 28. septembra v rámci slávnostného otvorenia akademického roka na pôde Poznaňskej školy logistiky. Porota zložená zo zástupcov školy vybrala najtalentovanejších študentov v troch kategóriách:

  • Cenu za najlepšiu magisterskú diplomovú prácu získal Przemysław Filipiak za text nazvaný „Hodnotenie funkčnosti vybraných CRM systémov v rámci podnikania zasahujúceho do viacerých sektorov“.
  • Ocenenie pre najlepšiu bakalársku diplomovú prácu si odniesla Karla Wesołowska za text s titulom „Postupy plnenia objednávok dodržované spoločnosťou EKOL LOGISTICS a jej možnosti pre zlepšenie”.
  • Najlepším absolventom sa stal Dariusz Kisielewicz za dosiahnutie najvyššej priemernej známky 4,89 a za svoju akademickú činnosť.

„Prologis podporuje každého, kto tvrdo pracuje a má proaktívny prístup, a preto sme doposiaľ takto ocenili 37 študentov v rámci iniciatívy ‚Prologis for the Best‘. Všetci víťazi majú možnosť kariéry v oblasti logistiky a som si istá, že budú mať na poľskom logistickom trhu veľký vplyv. Som presvedčená, že väčšina z nich sa stane našimi obchodnými partnermi,“ povedala Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Prologis pre Európu.

Každý z víťazov dostal štipendium vo výške 4 000 poľských zlotých financované spoločnosťou Prologis. Prajeme všetkým študentom úspešný školský rok a dúfame, že všetci absolventi budú svoju kariéru rozvíjať v logistickom odvetví!

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.