Developerské služby

Okrem portfólia dobre umiestnených, vysoko kvalitných logistických centier má spoločnosť Prologis rozsiahle skúsenosti s výstavbou nových budov na mieru podľa náročných a rozmanitých špecifikácií našich zákazníkov. Naše služby v oblasti riadenia projektu pokrývajú celý rad príslušných disciplín, od analýzy pozemku po projektovanie, výstavbu a obrat. Proaktívne vyberáme lokality pre výstavbu, čo nám umožňuje ponúkať klientom dlhodobé možnosti rastu. Vďaka širokému portfóliu, silnej základni talentov a expertným znalostiam nášho interného výskumného tímu poznáme naše odvetvie a trhy ako žiadny iný poskytovateľ priemyselných nehnuteľností – od najlepších miest po priemyselné trendy, od udržateľných prvkov po rastúce odvetvie e-commerce.

Výskumy Prologis

Jediný interný výskumný tím v odbore má priamy a jasný pohľad na príležitosti dneška aj trendy budúcnosti. Oddelenie Prologis Research pre zaistenie efektívnych distribučných riešení pre našich zákazníkov kombinuje informácie získané analýzou dát z našej vlastnej praxe s výsledkami každodenných dialógov vedených s lídrami v oblasti výroby a distribúcie.

Prologis Park Hamburg-Steinwerder
Trendy ovplyvňujúce výbery nových lokalít v Európe

Trendy ovplyvňujúce výbery nových lokalít v Európe

Európsky logistický trh sa rýchlo mení: rozvoj e-commerce sa zrýchľuje, dodávateľské reťazce sa reštrukturalizujú a ekonomiky expandujú. S cieľom lepšieho pochopenia toho, ako tieto zmeny môžu ovplyvniť trh s realitami, vykonalo oddelenie Prologis Research so spoločnosťou eyefortransport (eft) prieskum medzi logistickými operátormi z celej Európy zameraný na kritéria vedúce k výberu lokality v súčasnosti a v budúcnosti.

Prologis Research strong rental growth continues
Nájomné rastie, zatiaľ čo sa historicky znižuje neobsadenosť

Nájomné rastie, zatiaľ čo sa historicky znižuje neobsadenosť

Logistics Rent Index spoločnosti Prologis sleduje celosvetové trendy v čistom efektívnom nájomnom na 60 trhoch v štyroch hlavných svetových oblastiach...

Udržateľný rozvoj

Ako globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností berieme starostlivosť o životné prostredie vážne. Naše logistické centrá sú navrhnuté tak, aby splynuli s okolím, mala minimálne vplyvy na životné prostredie svojho okolia a prinášala maximálnu energetickú účinnosť. Využívame geograficky relevantné udržateľné konštrukčné prvky – biele strechy, zriaďovanie zelených plôch s nízkou spotrebou vody, strešné okná, solárne panely a ďalšie – ktoré znižujú emisie, účty našich zákazníkov a celkové náklady na prevádzku.