Prologis posilňuje tím pre správu nehnuteľností

Pre našich zákazníkov chceme zaistiť nielen najkvalitnejšie budovy a služby, ale tiež riešenia ich každodenných špecifických potrieb. Aby sme naše vzťahy ešte viac utužili, zabezpečili efektivitu a na mieru šité riešenia, rozhodli sme sa posilniť náš maďarský tím pre správu budov.

Sme radi, že môžeme v rodine Prologis privítať nového manažéra pre správu budov Adriána Nagya. Adrián získal bohaté skúsenosti v realitnom, technickom a stavebnom sektore v spoločnosti BIS Hungary Kft. V Prologis preberá zodpovednosť za správu nehnuteľností a jeho priamym nadriadeným bude Szilvia Andrelli, vedúca manažérka pre zákaznícku skúsenosť. Sme presvedčení, že jeho úctyhodné skúsenosti prinesú nášmu tímu pridanú hodnotu a pomôžu nám poskytovať spoľahlivý a personalizovaný zákaznícky servis. Adriánova motivácia a schopnosti v oblasti zákazníckej skúsenosti sú faktormi, ktoré nám pomôžu dosiahnuť ešte vyššiu úroveň v starostlivosti o zákazníka.

Adrián je nadšený zo spolupráce s tímom pre správu budov, vzájomnej motivácie a dosahovania vytýčených cieľov.

„Verím, že dôraz a úsilie vkladané do zlepšovania zákazníckej skúsenosti je najlepším ukazovateľom hodnôt spoločnosti. Preto sa teším na spoluprácu so zvyškom tímu na podpore a rozvoji vzťahov so zákazníkmi. Prekračujeme rámec identifikovania a reagovania na existujúce potreby – na miesto toho pracujeme proaktívne a snažíme sa skutočne porozumieť konkrétnym požiadavkám podnikania našich zákazníkov. Podľa môjho názoru sú práve vďaka takémuto prozákazníckemu prístupu naše partnerstvá skutočne prínosnými,“ hovorí o svojej úlohe Adrián Nagy.

Vďaka spoznávaniu priorít a možných citlivých miest v podnikaní našich zákazníkov  dokážeme poskytovať služby, ktorých úroveň prináša hodnoty presahujúce rámec nehnuteľností. Či už ide o pomoc pri presúvaní aktivít do niektorého z našich parkov, pochopenie podnikateľských aktivít našich zákazníkov alebo poskytovanie riešení v záujme dlhodobého úspechu, prehlbovanie vzájomných vzťahov je... Made in Prologis.

 

Súvisiace články