IMPACT Day

Od roku 2013 sa zamestnanci Prologis po celom svete každoročne zúčastňujú akcie nazývanej IMPACT Day, čo je medzinárodný deň spoločnosti venovaný službe verejnosti. Vstanú od pracovného stola, vyhrnú si rukávy a spoločne sa snažia zlepšiť prostredie komunít, v ktorých žijú a pracujú.

IMPACT Day dáva našim zamestnancom príležitosť demonštrovať základné hodnoty spoločnosti Prologis, ktorými sú integrita (Integrity), mentorstvo (Mentorship), nadšenie (Passion), zodpovednosť (Accountability), odvaha (Courage) a tímová práca (Teamwork). Podieľajú sa na rozličných aktivitách: od ekologického upratovania cez rekonštrukciu sociálnych zariadení po programy zamerané na dopravnú bezpečnosť.

Celkom sa do iniciatívy zapojilo vyše 1 200 zamestnancov Prologis zo 71 pobočiek spoločnosti v 18 krajinách sveta a na dobrovoľnej báze odpracovali viac ako 7 000 hodín. Spoločne tak pomáhali zmeniť k lepšiemu životy druhých. Celosvetovo Prologis spolupracuje so 40 organizáciami, ktoré sa usilujú o ochranu životného prostredia, zlepšenie životných podmienok ľudí a zaoberajú sa ich vzdelávaním.