Srdcom stredného Poľska je Lodžské vojvodstvo. Lodž vďaka rýchlemu rastu HDP doháňa národný priemer, avšak stále sa pohybuje ľahko pod ním.

V Lodži žije viac ako 2,5 milióna obyvateľov, čo z nej robí šiesty najväčší región z hľadiska populácie, ktorý sa podieľa na hrubom domácom produkte celého Poľska približne šiestimi percentami. Výnimočne vysoká 50-percentná časť tejto produkcie pochádza z priemyselných podnikov. Dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach a skladoch je ovplyvnená obchodom - v regióne je tradičný ľahký priemysel, najmä textilný. V posledných rokoch v Lodži otvorilo svoje pobočky niekoľko firiem zaoberajúcich sa technológiami a logistikou.

Centrálna poloha regiónu v blízkosti geografického stredu krajiny a zároveň jeho umiestnenie medzi hlavnými metropolitnými oblasťami - Poznaňou a Varšavou - z neho robí stále dôležitejší tranzitný a logistický uzol. Lodž je križovatkou dvoch kľúčových európskych dopravných tepien: diaľnice zo severu na juh a z východu na západ, ktorá spája Poznaň s Varšavou. Všeobecne platí, že sa stav ciest zlepšuje, ale stále vyžadujú modernizáciu. To platí aj pre lokálnu železničnú sieť. Lodžský región tiež ponúka dôležitú multimodálnu platformu: letisko Władysława Reymonta, ktoré v roku 2016 odbavilo 235 000 cestujúcich, prepravilo viac ako 6 500 ton nákladu a obklopuje ho hustá sieť logistických parkov.

Mapa

BTS Arvato v Prologis Park Stryków, Pol´sko
Strykow DC1A

Strykow DC1A

Rawa Mazowiecka, Poľsko

Budova s rozlohou 40 400 metrov štvorcových bola postavená na mieru pre spoločnosť Arvato Polska, popredného poskytovateľa komplexných...

Kontakt pre trh