V polovici cesty medzi Berlínom a Varšavou leží už od stredoveku dôležité obchodné centrum Poznaň, ktoré je hospodárskym a správnym strediskom poľského kraja Wielkopolska. S počtom obyvateľov 1,4 milióna ide o piatu najväčšiu metropolitnú oblasť v krajine. Poznaň sa pýši výnimočne silnou ekonomikou - po Varšave druhou najsilnejšou v krajine, najvyšším HDP na obyvateľa aj najnižšou mierou nezamestnanosti v Poľsku.

Ekonomike v Poznani dominuje sektor služieb, najmä finančných, ale aj obchod a vzdelávanie. Medzi ďalšie zastúpené odvetvia patria automobilový, farmaceutický a potravinársky priemysel. Logistický dopyt vychádza predovšetkým zo strany mnohých tu zastúpených výrobcov, ako sú napríklad Volkswagen, Bridgestone, Unilever, Wrigley alebo GlaxoSmithKline.

Vzhľadom k polohe medzi Varšavou a Berlínom bola Poznaň historicky tradičným logistickým uzlom. Práve tu vznikli prvé vlastníkmi užívané logistické objekty určené tretím stranám, nachádza sa tu Vysoká škola logistiky a Inštitút logistiky a skladovania, štátne pracovisko výskumu a vývoja založené pred viac ako 40 rokmi. V Poznani a jej okolí vznikol zhluk priemyselných nehnuteľností a skladov.

V Poznani sa zbieha sedem hlavných medzikrajských a medzinárodných ciest, vrátane diaľnice A2, ktorá spája Nemecko s poľskou Lodžou a Varšavou (čoskoro aj s Bieloruskom). Železničná stanica Poznaň-Franowo, jeden z najväčších nákladných terminálov v Poľsku, slúži ako centrum rastúcej intermodálnej logistiky a distribúcie. Regionálne letisko Poznaň-Ławica vybaví každý rok 1,7 milióna cestujúcich a 3 000 ton nákladu. Najväčší kontajnerový terminál v Poľsku leží blízko dediny Gądki a umožňuje prístup k Baltickým prístavom.

Spoločnosť Prologis v okolí Poznane prevádzkuje priemyselné nehnuteľnosti a sklady.

Mapa

Vybrané nehnuteľnosti

Prologis Poznan DC2, Sady, Poland
Poznan DC2

Poznan DC2

Sady, Poľsko

Priemyselná nehnuteľnosť s rozlohou 210 402 stôp štvorcových (19 547 metrov štvorcových) je jednou z troch budov v Prologis Park Poznaň, čo je moderný...

Prologis Poznan II, Sady, Poland
Poznan II

Poznan II

Sady, Poľsko

Priemyselný sklad s plochou 166 432 stôp štvorcových (15 462 metrov štvorcových) sa nachádza v Prologis Park Poznań II, ktorý pozostáva zo štyroch...

Kontakt pre trh