Budapešť je historické, politické, kultúrne a finančné centrum Maďarska. S počtom obyvateľov asi 1,7 milióna, čo predstavuje 20 percent obyvateľstva krajiny, je Budapešť najhustejšie osídlenou metropolitnou oblasťou v Maďarsku.

Budapešť stojí v strede pokračujúcich snáh Maďarska o modernizáciu. Medzi kľúčové odvetvia ekonomiky v Budapešti patrí štátna správa, turistika, služby, vývoj softwaru a liečiv. Mnohí európski výrobcovia automobilov a autodielov v Maďarsku zriadili svoje pobočky, aby využili tunajšie kvalifikované pracovné sily. Dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach a skladoch v Budapešti je motivovaný najmä spotrebou a obchodom.

Budapešť je hlavným centrom Maďarska pre logistiku a distribúciu. Okrem svojej výhodnej pozície na rieke Dunaj profituje Budapešť aj zo silnej železničnej a diaľničnej siete, ktorá jej zabezpečuje efektívnu dopravnú dostupnosť nielen v kontexte Maďarska, ale aj v celej východnej Európe. Budapeštianske letisko odbaví asi 10 miliónov cestujúcich ročne.

Spoločnosť Prologis v okolí Budapešti prevádzkuje svoje priemyselné nehnuteľnosti a sklady.

Mapa

Vybrané nehnuteľnosti

Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko
Budapest Sziget DC1

Budapest Sziget DC1

Szigetszentmiklós, Maďarsko

Sklad s plochou 10 750 metrov štvorcových, ktorý využíva prvky ekologicky udržateľného dizajnu, bol prvou priemyselnou budovou v Maďarsku, ktorá...

Prologis Park Budapest Gyal DC3A, Hungary
Budapest-Gyal DC3A

Budapest-Gyal DC3A

Gyal, Maďarsko

Tento flexibilný sklad s rozlohou 20 470 metrov štvorcových situovaný v modernom priemyselnom parku sa nachádza 18 kilometrov juhovýchodne od centra...

Prologis Budapest-Harbor DC9, Budapest, Hungary
Budapest-Harbor DC9

Budapest-Harbor DC9

Budapešť, Maďarsko

Železobetónový priemyselný sklad má rozlohu 300 119 stôp štvorcových (27 882 metrov štvorcových). Budova je vybavená systémom trysiek s rýchlou...

Kontakt pre trh