Prologis Park Bratislava under construction, Slovakia

Bezkonkurenčná možnosti výstavby

Zastrešujeme celý životný cyklus BTS projektov: výber lokality, získavanie pozemkov, špecifikáciu budovy, povoľovacie procesy, výstavbu i vlastníctvo.

Rozsiahly program služieb ponúkame aj zákazníkom, ktorí majú záujem o to, aby spoločnosť Prologis zabezpečila výstavbu ich BTS nehnuteľnosti, ale po dokončení chcú budovu sami vlastniť.

Efektívny prístup k plneniu potrieb

BTS tím Prologis zabezpečuje zákazníkom jednotnú skúsenosť s výstavbou na mieru vo všetkých lokalitách. Vďaka tomu nemusia naši zákazníci riešiť množstvo výziev, ktoré často prináša spolupráca s miestnym developerom bez našich schopností a skúseností. Medzi tieto výzvy napríklad patrí:

  • Rýchle navrhnutie projektu
  • Efektívna dokumentácia
  • Inžinierstvo s maximálnou hodnotou
  • Spoľahlivá technická podpora
Prologis Property & Project Management Team
Czech Leasing Team

Od plánovania až po realizáciu

Zabezpečujeme stavebné povolenie pre výstavbu všetkých nehnuteľností na mieru. Neustále sledujeme stav plánovania každej budovy, spolupracujeme s miestnymi stakeholdermi a sme pripravení riešiť problémy, ktoré by mohli prípadne nastať.

Vďaka našim dlhodobým vzťahom s najlepšími architektmi, konzultantmi a dodávateľmi v segmente môžeme rýchlo zostaviť tím profesionálov, ktorých zručnosti a odbornosť najlepšie vyhovujú akémukoľvek projektu. Tento prístup umožňuje spoločnosti Prologis odovzdávať komplexné BTS projekty podľa stanoveného harmonogramu alebo ešte pred plánovaným termínom dokončenia.

Viac času pre hľadanie inovatívnych riešení

Rýchlejším riešením detailov dokážeme vytvoriť viac času na diskusiu a hľadanie riešení tých najnáročnejších požiadaviek.

Prinášame tiež logistické inovácie z dielne spoločnosti Prologis, ktoré možno aplikovať ako riešenie jedinečných potrieb zákazníkov.

Bez ohľadu na svoje pôsobisko majú všetci naši zákazníci prístup k rovnakým osvedčeným postupom a inováciám, aké Prologis poskytuje aj tým najväčším značkám na veľkých trhoch.

Solar panels at Prologis facility, Belgium
0 359415

metrov štvorcových dostupnej plochy

Build-to-Suit

Pozrite sa, ako budovy na mieru prinášajú konkurenčnú výhodu našim zákazníkom.