Renata Kocemba
Riaditeľka marketingu a komunikácie pre strednú Európu

RenataKocembaSK

Ako manažérka marketingu a komunikácie pre strednú Európu je Renata Kocemba zodpovedná za rozvoj a implementáciu marketingovej stratégie spoločnosti Prologis v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Riadi komunikačné aktivity v celom regióne, zabezpečuje ich súlad s globálnymi projektmi a prispôsobuje a zavádza väčšie projekty Prologis na miestnej úrovni. Koordinuje tiež spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami, spravuje marketingový rozpočet a poskytuje marketingovú a komunikačnú podporu ostatným oddeleniam spoločnosti.

Úspešne realizovala množstvo projektov v celom regióne vrátane rozsiahlej imidžovej kampane Made in Prologis a iniciatívy PARKlife™ pre zákazníkov a ich zamestnancov. Pod jej vedením sa po prvýkrát v regióne uskutočnila charitatívna kampaň Prologis Dock Doors of Giving a množstvo ďalších projektov na podporu zamestnancov a ich rodín, a to aj počas ťažkej pandemickej situácie. Tieto aktivity zamerané na zamestnancov a miestne komunity, ako aj komplexná komunikačná stratégia spoločnosti Prologis v Poľsku boli ocenené. Prologis získal titul Ethical Company 2020 od magazínu Puls Biznesu a spoločnosť Wprost pôsobiaca v Poľsku zaradila Prologis do zoznamu 50 spoločností, ktoré poskytovali kľúčovú podporu počas pandémie.

Renata pracuje v spoločnosti Prologis už viac ako desať rokov, počas ktorých sa neustále zdokonaľovala. Do spoločnosti nastúpila ako koordinátorka miestnej kancelárie, ale čoskoro sa stala asistentkou na marketingovom oddelení. Potom získala nové skúsenosti a rozšírila svoje zručnosti na pozícii koordinátorky marketingu a komunikácie. V roku 2020 bola povýšená na vedúcu marketingu pre strednú Európu a ako manažérka marketingu a komunikácie pre strednú Európu prevzala riadenie komunikácie v celom regióne.

Vyštudovala Fakultu manažmentu na Hornosliezskej ekonomickej škole v Katoviciach a úspešne ukončila postgraduálne štúdium vzťahov s verejnosťou na Varšavskej ekonomickej škole.