Marta Glinka
Riaditeľka a vedúca výstavby a zákazníckej skúsenosti pre Poľsko

Marta Glinka

Marta Glinka je riaditeľkou správy nehnuteľností pre Poľsko. Zodpovedá za riadenie 60 nehnuteľností s plochou približne 1,9 milióna metrov štvorcových.

Glinka vo svojej funkcii vedie tím trinástich profesionálov so špecializáciou na nehnuteľnosti. Angažuje sa vo všetkých technických a komerčných aspektoch manažmentu nehnuteľností, vrátane výberových konaní na dodávateľa, tvorby rozpočtov, posudzovania zmlúv o údržbe a službách či tvorby stratégií s oddelením správy aktív. Zodpovedá tiež za implementáciu nových technológií a systémov naprieč poľským portfóliám Prologis a svoje vedomosti odovzdáva ostatným členom tímu.

Glinka získava bohaté skúsenosti v oblasti správy nehnuteľností už 18 rokov. Svoje pôsobenie v odbore začala v roku 2000 ako asistentka oddelenia správy nehnuteľností. Potom bola povýšená na pozíciu manažérky správy nehnuteľností a v roku 2010 na post senior manažérky správy nehnuteľností pre Poľsko. Od roku 2016 zastáva funkciu riaditeľky správy nehnuteľností v Poľsku.

Glinka získala magisterský titul v odbore sociálna psychológia na univerzite SWPS vo Varšave, postgraduálne vyštudovala správu nehnuteľností na Varšavskej ekonomickej škole. Je licencovanou správkyňou nehnuteľností.