Leonard Kubanek
Riaditeľ projektového manažmentu v Poľsku

Leonard Kubanek

Leonard Kubanek pôsobí na pozícii riaditeľa projektového manažmentu pre Poľsko. Je zodpovedný za dohľad na stavebný rozvoj a aktivity spoločnosti v krajine a vedenie tímu projektového manažmentu z varšavskej kancelárie Prologis.

Kubanek nastúpil do spoločnosti Prologis v roku 2018 s viac ako 15 rokmi praxe v odbore projektovania a realizácie priemyselných projektov v Poľsku. Predtým ako sa pridal k tímu Prologis, bol vedúcim oddelenia priemyselných služieb v spoločnosti CBRE Poland zameranej na poradenstvo v oblasti nehnuteľností. Tu zastával funkciu projektového riaditeľa pre kľúčových klientov v oblasti inžinieringu, prípravy a realizácie stavieb. Predtým Kubanek pracoval ako riaditeľ priemyselných projektov pre Tebodin.

Kubanek absolvoval Sliezsku technologickú univerzitu so zameraním na civilné inžinierstvo (špecializácia na stavebníctvo). Je členom profesijného združenia Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa v Krakove s licenciou na projektovanie a správu stavebných projektov. Hovorí poľsky a anglicky.