Karolina Gorgiel
Riaditeľka a vedúca finančného plánovania a analýzy pre Európu

Zdjęcie-KG-2

Karolina Gorgiel, riaditeľka a finančná manažérka pre strednú a východnú Európu, má na starosti obchodné plánovanie, prognózovanie a tvorbu rozpočtu pre daný región.

Gorgiel má viac než 12 rokov skúseností z oblasti nehnuteľností. Úzko spolupracuje s obchodnými tímami pri prípravách súhrnných a administratívnych procesov, rozloženia kapitálu, prevádzkových rozpočtov a aktualizácii prognóz (vrátane novej výstavby, akvizícií, umiestnení, predpokladaných prenájmov, zmien v nájmoch atď.). Zodpovedá tiež za podávanie správ o širokej škále obchodných činností vedenia spoločnosti.

Svoju kariéru začala v PricewaterhouseCoopers v Amsterdame. Do Prologis nastúpila v roku 2007 ako členka tímu finančného a analytického plánovania amsterdamskej pobočky. V roku 2011 sa vrátila do Poľska, aby viedla oddelenie finančného plánovania a analýzy pre oblasť regiónu strednej a východnej Európy (CEE).

Gorgiel získala v roku 2005 magisterský titul v odbore financií a bankovníctva na Varšavskej ekonomickej škole. Ďalej získala certifikáciu ACCA v účtovníctve a teraz je členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov. Absolvovala tiež kurzy Certified Commercial Investment Member.