Justyna Witecka
Viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe

 Justyna Witecka

Justyna Witecka má ako viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe na starosti analýzu a hodnotenie nových príležitostí na rozmiestnenie kapitálu a prípravu záverov pre výkonný výbor spoločnosti.

V oblasti nehnuteľností sa pohybuje viac ako 14 rokov. Witecka zodpovedá za prieskum a prípravu investičných memoránd, ktoré slúžia ako podklad pre rozhodovacie procesy výkonného výboru ProLogis. Ďalej zodpovedá za rozvíjanie cash flow pre existujúce aktíva v CEE, poskytovanie spoľahlivej due diligence a analýzy rizík, spolupracuje tiež s fondmi Prologis. Je súčasťou dispozičného tímu a s externými odhadcami spolupracuje na určovaní presných hodnôt pozemkov či nehnuteľností.

Witecka vyštudovala Sheffield Halla University vo Veľkej Británii, kde získala magisterský titul v odbore Property Appraisal and Management. Postgraduálny titul získala na Technickej univerzite vo Varšave v odbore oceňovania nehnuteľností. Ďalej je držiteľkou magisterského titulu v odbore ekonómie s hlavnou špecializáciou na financie z Technickej univerzity v Radom. Je členkou inštitútu CCIM a Kráľovského inštitútu diplomovaných znalcov (RICS).