Dr. Ildikó Kollár
Viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú Európu

 ILdiko Kollar

Dr. Ildikó Kollár je viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú a východnú Európu. Zodpovedá za poskytovanie právnej podpory prevádzky v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Má na starosti prípravu a vyjednávanie podmienok nájomných zmlúv, predajných zmlúv a dohôd o kúpe, dohliada na sporné prípady, dodržiavanie noriem a na ochranu citlivých obchodných údajov.

Kollár podporuje európske právne oddelenie pri zavádzaní nových interných systémov a riešení. Okrem toho spolupracuje s ďalšími právnymi poradcami spoločnosti Prologis, aby zabezpečila efektívnu prevádzku a fungujúcu cezhraničnú koordináciu plnenia požiadaviek medzinárodných zákazníkov.

Kollár má viac než 20 rokov skúseností s transakciami v realitnom sektore. Do Prologis nastúpila v roku 2008 z medzinárodnej právnickej firmy Salans (teraz Dentons), kde pôsobila desať rokov. Spoločnosť Prologis zastupovala už ako senior associate v skupine Global Real Estate Group od roku 2005.

V roku 1995 získala titul doktorky práv na univerzite Eötvösa v Budapešti. Postgraduálne štúdium absolvovala na univerzite King´s College v Londýne v roku 2000 – tu vyštudovala odbor EC Law. Je členkou budapeštianskej advokátskej komory.