Rita Lippai prináša do tímu pre výstavbu a development prozákaznícky prístup

Rita Lapai Prologis

Rita
Lippai
Projektová manažérka pre Maďarsko

Budapešť, Maďarsko

Rita Lippai, od roku 2015 projektová manažérka spoločnosti Prologis, dohliada na projekty v Maďarsku a na Slovensku, pri ktorých je zodpovedná za úspešné dokončenie developerských aktivít, a to od obstarania pozemku cez stavbu objektu až po jeho odovzdanie tímu pre správu nehnuteľností alebo nájomcom.

Musí tak ovládať širokú škálu zručností, od rozpočtovania až po projektovanie. „Keď sa vyberie požadovaný pozemok, pomôžem k nemu pripraviť štúdie uskutočniteľnosti, rozpočtovanie a technické due diligence. Po akvizícii pozemku koordinujem projekčné práce s projekčným tímom a pripravíme plány na stavebné povolenie, rovnako ako diela poskytovateľov služieb na zabezpečenie infraštruktúry na mieste stavby. Ak sú tieto prípravné práce hotové, spustím výberové konanie a rokovania vo veci generálneho dodávateľa. Počas procesu výstavby koordinujem našu súčinnosť s generálnym dodávateľom, ostatnými dodávateľmi, technickým dozorom a nájomcami. Kontrolujem tiež vykonávacie plány, uskutočňujem riadenia kvality, riadenie oceňovania a riadenie zmien,“ opisuje.

Vďaka postupu v štýle „od začiatku do konca“ je Rita v rôznych fázach projektu v kontakte so širokým spektrom ľudí a tímov, čo ju profesionálne veľmi napĺňa. „Najlepší pocit je vidieť, že sme vytvorili niečo nové a cenné, ​motivovať a spolupracovať s rôznymi tímami pri stavbe objektov od základov a vidieť spokojnosť nájomcov, keď sa usídľujú na svojom novom pracovisku,“ dodáva s hrdosťou.

Taktiež jej to umožňuje ďalej rozvíjať svoje existujúce schopnosti a získavať nové. „Moja práca je naozaj rôznorodá: môžem riadiť väčšie a zložitejšie projekty, získavam skúsenosti v oblasti riadenia stavebných projektov, zlepšujem svoje technické, finančné, komunikačné a vodcovské schopnosti, nadväzujem dobré vzťahy s partnermi a bližšie sa zoznamujem s realitným trhom,“ hovorí.

Od roku 2015, kedy prišla Rita do spoločnosti Prologis, prináša do konštrukčného a developerského tímu dobre zavedené, prozákaznícke postupy a neustále hľadá zlepšenie všeobecných systémov, procesov a dokumentácie. „Pomáham napríklad zlepšovať náš nový softvér na riadenie projektov a podporujem implementáciu rôznych technických inovácií a škálu udržateľných riešení.“

Rita je skvelým príkladom toho, ako sa riadenie projektov v spoločnosti Prologis kvalitatívne odlišuje od konkurencie. Naše multidisciplinárne tímy ponúkajú ucelený prístup k projektovaniu a výstavbe objektov, kedy odborníci Prologis integrujú všetky svoje know-how a skúsenosti pri riadení zákazníckych projektov. Vďaka tomu poskytujeme presne tie služby, ktoré sú potrebné – od výberu lokality až po zavedenie do prevádzky – a to vo forme komplexného, ​​alebo samostatného riešenia. Zákazníci majú výhodu jedného zodpovedného zdroja riadenia a presne plánovaného vykonania prác, takže vysoko kvalitné a náročné projekty možno vyhotoviť vo veľmi krátkych termínoch.