Dr Szilvia Andrelli: Kierowanie nieruchomościami jak dbanie o bliskich

Dr. Szilvia Andrelli

Szilvia Andrelli

Real Estate & Customer Experience Director

Jako real estate & customer experience director na Węgry, Dr Szilvia Andrelli zarządza 41 obiektami o łącznej powierzchni 630 000 metrów kwadratowych. Do jej obowiązków należy zarządzanie budynkami (w tym konserwacja i naprawa), nadzór nad rozliczeniami, należnościami i procesami administracyjnymi oraz koordynacja przetargów energetycznych i prac inwestycyjnych. Bierze również udział w różnych projektach związanych z wdrażaniem innowacji i usprawnianiem procesów.

W kontekście klientów i zarządzania nieruchomościami Prologis myśli w kategoriach relacji, nie transakcji. Szilvia postrzega działalność związaną z nieruchomościami jako więcej niż tylko usługę. „Kilka lat temu, podczas pewnej konferencji usłyszałam, że angielskie słowo maintenance oznaczające utrzymanie jest połączeniem dwóch łacińskich zwrotów. To pochodzenie jest bardziej widoczne w języku francuskim: main = ręka, tenir = trzymać. Po węgiersku można to tłumaczyć jako «trzymanie w ramionach»” – wyjaśnia. To wyjaśnienie idealnie obrazuje jej podejście. „Zarządzanie nieruchomościami i ich utrzymanie kojarzy mi się z trzymaniem w ramionach moich bliskich i dbaniem o nich”.

Jako real estate & customer experience director w Prologis Szilvia angażuje się w powierzone jej działania, jakby to była jej własna firma – ponieważ w pewnym sensie tak właśnie jest. „Niezwykle ważnym elementem dobrego zarządzania nieruchomościami jest świadomość potrzeb klientów, unikanie problemów, którym można zapobiec dzięki regularnej konserwacji, uczenie się na błędach oraz, gdy czasem coś się popsuje, naprawianie tego najszybciej, jak to możliwe, tak aby klienci mogli bez przeszkód kontynuować pracę i korzystać z nieruchomości” – wyjaśnia.

Często wymaga to uporządkowania wielu rzeczy, oceny, analizy, zrozumienia, strukturyzacji i racjonalizacji w celu uzyskania jak najwyższej skuteczności działań oraz utworzenia wartości dodanej. „Idealną sytuacją w zarządzaniu nieruchomościami jest, gdy klienci w ogóle nas nie zauważają, ponieważ wszystko działa bez zarzutu” – twierdzi Andrelli.

Aby utrzymać wiodącą pozycję i być o krok przed tym, co przyniesie przyszłość, istotne jest skupienie się na innowacjach – dokładnie tak jest też w przypadku zarządzania nieruchomościami. Prologis jest liderem w branży nieruchomości logistycznych między innymi dzięki managerom i profesjonalistom, których zatrudnia, a także dzięki stałemu dążeniu do innowacyjności w takich obszarach, jak przetwarzanie danych, cyfryzacja i automatyzacja. „Niektóre z naszych projektów dotyczących rozwoju systemów są realizowane jednocześnie, co w perspektywie krótkoterminowej, oprócz codziennego zarządzania, wiąże się też z wieloma dodatkowymi zadaniami. Jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej w znacznym stopniu uprości to zadania związane z zarządzaniem, zwiększy ich przejrzystość i w efekcie przysłuży się klientom”. Właśnie to jest motywacją Andrelli.

„Świadomość ekologiczna, regulowane procesy pracy i stałe dążenie do poprawy, a także działanie zgodnie z zasadami etyki umożliwiają naszemu zespołowi zarządców nieruchomości zapewnienie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów” – dodaje.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.