ESG

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek na znaczeniu zyskuje wchodzenie na kolejny poziom biznesowych zobowiązań do realizacji działań, które służą celom zrównoważonego rozwoju. Wraz z rozwojem sektora e-handlu rośnie liczba powierzchni magazynowych a przez to również wpływ całej branży na środowisko naturalne, społeczeństwo i gospodarkę. Dane Prologis pokazują, że przez centra logistyczne firmy na całym świecie przepływają towary o wartości ponad 2 bilionów USD rocznie. To 2,5 procent światowego PKB albo wartość porównywalna do rocznego eksportu Chin.

Jeżeli dodać do tego światowy portfel 90 mln metrów kwadratowych powierzchni o cyklu eksploatacji rozciągającym się na kilkadziesiąt lat, trudno jest twierdzić, że działalność firmy nie wywiera wpływu na środowisko naturalne. Dlatego też Prologis postrzega całe zagadnienie szerzej, nie tylko przez pryzmat samego środowiska naturalnego. Koncentruje się na odpowiedzialności w wielu wymiarach – środowiskowym, społecznym i tym związanym z etyką biznesu – a już od piętnastu lat skuteczność działań firmy podlega systematycznym pomiarom i sprawozdawczości pod kątem celów ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania).

 

Udogodnienia w PARKlifeTM 

Udogodnienia w Parkach Prologis

BREEAM to zaledwie początek

Zrównoważony rozwój to jeden z filarów odpowiedzialności środowiskowej sektora logistycznego. Dzisiejsze centra magazynowe projektuje się z myślą o maksymalnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla i minimalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, a standardem rynkowym ekologicznego budownictwa pozostaje system certyfikacji BREEAM. Obiekty Prologis na całym świecie już od trzydziestu lat posiadają certyfikację BREEAM na różnych poziomach, zależnie od regionu. W Polsce firma została pierwszym developerem magazynowym, który zaczął wdrażać certyfikację w budynkach przemysłowych. Obecnie wszystkie inwestycje Prologis są akredytowane na poziomie „Bardzo dobry” lub wyższym.

Ale nawet najwyższy poziom certyfikacji to jedynie jeden z elementów całościowego podejścia do równoważenia wpływu środowiskowego i dążenia do neutralności węglowej. Prologis pokazał, że taki cel jest osiągalny kiedy jako pierwsza na świecie spółka z sektora nieruchomości z indeksu Dow Jones S&P 100 stała się operacyjnie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto, do 2025 roku firma planuje zintegrowanie wymogu neutralności emisyjnej w proces budowania nowych magazynów. O tym, że cel ten jest osiągalny świadczą liczby: tylko w ciągu ostatnich czterech lat w swoich parkach Prologis zredukował emisję gazów cieplarnianych o 37 procent. To tak, jakby z ulic zniknęło prawie pół miliona samochodów. Te wyniki można było osiągnąć między innymi dzięki instalacjom solarnym w placówkach Prologis na całym świecie. Dziś produkują one łącznie 252 MW zielonej energii. Ta ilość wystarczyłaby do zasilania ponad 42.000 domów jednorodzinnych przez cały rok. Zielona energia oznacza odpowiedzialną gospodarkę zasobami, niższe koszty operacyjne i mierzalne efekty w postaci mniejszego śladu węglowego. Zaledwie w jednym magazynie Prologis w Hamburgu, dzięki instalacji solarnej, najemcy redukują roczne emisje CO2 aż o 293 ton.

 

Prologis posiada spore doświadczenie w budowaniu inteligentnych i ekologicznych obiektów w całej Europie

Obiekty_smart_Prologis

Z tego też powodu Prologis planuje na najbliższe cztery lata intensywne inwestycje z myślą o podwojeniu wytwarzanej ze źródeł słonecznych energii do gigantycznego poziomu 400 MW, z czego jedna czwarta będzie produkowana w krajach Beneluksu. W Europie Zachodniej takie projekty realizuje się łatwiej niż w Polsce, po części dzięki sporym dotacjom na zielone technologie. Ponadto panujący w Polsce klimat nie daje takich możliwości produkcji energii na farmach słonecznych jak na przykład w Kalifornii, co jednak nie powstrzyma Prologis przed inwestowaniem w eko-energię w Polsce. Firma znalazła rozwiązanie alternatywne: w tym roku, dla klientów krajowych zamawia energię elektryczną z certyfikatem pochodzenia od firmy Tauron. Dzięki temu przyczynia się do popularyzowania OZE w Polsce i wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy są coraz bardziej zainteresowani nabywaniem zielonej energii. Oprócz tego wszystkie dachy w nowych magazynach dewelopera są przygotowywane pod instalacje solarne o standardowej nośności 30 kg na m2. Jeden budynek magazynowy ma średnio dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, którą należy odpowiednio oświetlić, ogrzać i zasilić w energię elektryczną. Produkcja energii to istotne źródło emisji, a oprócz tego generuje koszty operacyjne w obiektach magazynowych. Dlatego bez względu na gwałtowny wzrost cen, posiadanie własnego źródła ekologicznej energii to sytuacja korzystna dla trzech stron: dla środowiska, dla właściciela obiektu i dla klientów, którzy są ważnymi sojusznikami w proekologicznych działaniach. Dla coraz większej liczby klientów Prologis w Polsce, w tym dla takich międzynarodowych operatorów jak DHL czy Raben Group, obniżanie emisyjności jest istotną składową ich własnych strategii ESG. Dlatego też deweloperzy oferują budynki z coraz lepszą izolacją termiczną, wyposażone w systemy pomiaru i sterowania zużyciem mediów, zimne dachy redukujące pochłanianie ciepła, naturalne oświetlenie czy energooszczędne oświetlenie LED. Prologis oświetla swoje magazyny inteligentnymi systemami LED z czujnikami światła i ruchu.

Takie rozwiązanie daje możliwość obniżenia zużycia energii o 80 procent w porównaniu z oświetleniem konwencjonalnym. W najbliższych czterech latach Prologis zamierza zamontować oświetlenie LED we wszystkich swoich nieruchomościach na świecie. Planuje również doposażyć w zimne dachy wszystkie budynki w miejscach, w których pozwalają na to warunki klimatyczne.

 

ESG to praca już dziś z myślą o przyszłości

Według szacunków Działu Badań Prologis, w ciągu najbliższych pięciu lat niezbędne będzie podwojenie powierzchni przeznaczonej pod operacje e-commerce. Odpowiedzialną reakcją branży na takie zapotrzebowanie jest coraz większe wykorzystanie metod budownictwa obiegu zamkniętego, w których nacisk kładzie się na użycie materiałów z recyklingu lub z odzysku i na projektowanie obiektów w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie środków. Jednym z przykładów takiego podejścia jest Prologis Park Waalwijk w Holandii. Około 30 procent obiektu powstało z materiałów GOZ lub biologicznych, a w przypadku biur ten odsetek sięga nawet 80 procent. Ponadto, wszystkie materiały zostały skatalogowane przy użyciu specjalnego paszportu cyfrowego, który pozwala na identyfikację najcenniejszych elementów. Dzięki temu po zakończeniu cyklu życia obiektu będzie je można ponownie wykorzystać.

Prologis to deweloper, który zakłada, że pozostanie właścicielem każdej nieruchomości przez długi czas. Właśnie dlatego projektuje i buduje magazyny, który będą służyć klientom firmy przez lata. Takie podejście prowadzi do inwestowania w konkretne technologie, które tworzą obieg zamknięty i niemal samowystarczalne nieruchomości. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest budynek w holenderskim Eindhoven, który wyposażono w specjalne pompy cieplne do ogrzewania, wentylacji i klimatyzowania magazynu bez użycia paliw kopalnych.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym możemy efektywnie zmniejszać wpływ budowy na środowisko. Co natomiast zrobić z emisjami, których zwyczajnie nie da się uniknąć w całym cyklu życiu budynku? W tym przypadku z pomocą przychodzą środki kompensowania emisji. Prologis nawiązała między innymi współpracę z organizacją Cool Earth, dzięki której będzie w stanie bilansować niezbędne emisje dwutlenku węgla generowane przez nowe inwestycje chroniąc obszary lasów deszczowych o powierzchni trzydzieści razy większej niż każdy nowo powstały obiekt. Jedynie w ubiegłym roku dzięki magazynom wybudowanym przez Prologis w Europie Środkowej udało się ocalić 784 ha lasów deszczowych.

prologis_wroclaw_III
Prologis Park, Wroclaw III

ESG to nie ideologia. ESG to ludzie.

Europa to dla Prologis bardzo waży rynek, dlatego firma jest zdeterminowana, by utrzymać na nim status lidera zrównoważonego rozwoju. Dlatego też nieprzerwanie rozwija swój program PARKIife, w ramach którego klienci i ich pracownicy mogą skorzystać z szeregu udogodnień zlokalizowanych na terenie obiektów firmy. Wśród nich wymienić można boiska sportowe, ścieżki rowerowe, siłownie i biblioteki na powietrzu, strefy grill i przestrzenie zielone do relaksu. PARKIife odgrywa również istotną role w upowszechnianiu niskoemisyjnych środków transportu. W ramach programu zainstalowano wiaty na rowery i stacje ładujące dla samochodów elektrycznych, równocześnie oferując dedykowane miejsca parkingowe dla użytkowników carsharingu a tam gdzie było to możliwe, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zbudowano przystanki komunikacji miejskiej. Kolejny element programu zakłada poprawę warunków pracy wewnątrz budynku z myślą o tym, by parki logistyczne Prologis stały się wygodniejsze dla pracujących w nich ludzi. Dlatego też Prologis dba o instalację odpowiedniego oświetlenia – w tym o światło naturalne – dobrą wentylację, udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i o wysoką jakość powierzchni wspólnych. Dzięki wszystkim tym elementom, obiekty logistyczne firmy tworzą tętniące życiem i zwarte społeczności, a ponieważ sprzyjają tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, pomagają klientom przyciągnąć i zatrzymać pracowników i równocześnie sprawiają, że wyróżniają się oni na tle konkurencji.

Strategia ESG firmy Prologis zasadza się na trosce o przyrodę i o człowieka. Właśnie w tym duchu zespoły Prologis uczestniczą w „Impact Day”– organizowanym przez firmę co roku globalnym dniu wolontariatu. Ponadto każdy pracownik może przeznaczyć cztery dni robocze w roku na pracę w realizującej szlachetne cele organizacji, którą sam wybiera. Podczas pandemii, w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii dobroczynnej “Dock Doors of Giving” firma wsparła niemal setkę organizacji lokalnych, przekazując im pomoc o wartości ponad 275.000 EUR. W programie “Space for Good” udostępniła ponad 1 mln metrów kwadratowych wolnej powierzchni na walkę z Covid-19 oraz uruchomiła globalny fundusz pomocowy opiewający na kwotę 5 mln USD. Firma wprowadziła także programy wsparcia pracowników i znalazła się na publikowanej przez tygodnik Wprost liście 50 firm w Polsce, które zapewniły pracownikom najlepszą opiekę w trakcie pandemii.

ESG to nie jest jednorazowy projekt

Wysiłki wielu firm, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności, pokazują, że wdrożenie strategii ESG to nie tylko dodatkowy koszt, ale i rentowna inwestycja, która znajduje odzwierciedlenie w wyższych wycenach i większym zainteresowaniu po stronie klientów. W swoich ekologicznych inwestycjach,  zrównoważonych projektach budynków i programach pracowniczych, Prologis dąży do kreowania wartości, która znacznie wykracza poza posiadane przez firmę nieruchomości, stawiając na pierwszym miejscu człowieka i planetę. W tym duchu prowadzona jest cała działalność gospodarcza firmy; wszystkie parki są budowane z myślą o tym założeniu, a publikowane każdego roku dane liczbowe pokazują jak daleko firma dotarła w realizacji swoich celów, zgodnie z wytycznymi organizacji normalizacyjnej Global Reporting Initiative.

Materiał powstał przy współpracy z Prologis i został opublikowany na łamach Eurobuild. 

 

Starszy artykuł
Otwieramy nowe możliwości – powiększamy Prologis Park Budapest-Sziget II

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.