sustainability success zrównoważone standardy
 

Działania Prologis na rzecz zrównoważonego rozwoju osiągnęły w listopadzie punkt kulminacyjny. Tegoroczne cele w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) zostały nie tylko osiągnięte, ale przekroczone! To fantastyczna wiadomość!

Prologis wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego budownictwa na rynku nieruchomości logistycznych na całym świecie, a jednym z najważniejszych wskaźników tego sukcesu jest uznanie w branży.

Od wielu lat nasza firma jest powszechnie poważana za osiągnięcia i sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a utrzymanie tej opinii świadczy o naszych wysiłkach i zaangażowaniu na rzecz dążenia do doskonałości w zakresie polityki ochrony środowiska, ładu korporacyjnego i polityki społecznej (ESG).

Już po raz siódmy z rzędu Prologis otrzymał nagrodę „2018 Industrial Leader in the Light”, przyznawaną przez Ogólnokrajowy Związek Trustów Nieruchomościowych (NAREIT), za najlepsze praktyki w zakresie ESG oraz wykorzystania energii w całym portfolio, co jest wyrazem najwyższego uznania pod względem zrównoważonego rozwoju w sektorze REIT.

NAREIT przyznał Prologis tę nagrodę, uwzględniając wszystkie pięć celów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które dotyczą między innymi:

  • zdolności produkcji energii słonecznej o mocy 175 megawatów, dającej Prologis trzecie co do wielkości moce produkcyjne energii słonecznej w USA i plasującej nas za Walmartem i Targetem;
  • 304 certyfikatów dla zrównoważonych budynków na całym świecie;
  • osiągnięcia celu redukcji emisji korporacyjnych gazów cieplarnianych cztery lata przed planowym terminem;
  • wyjątkowego korporacyjnego wolontariatu i działań charytatywnych;
  • uruchomienia społecznościowej inicjatywy „Community Workforce”, która odpowiada na potrzeby klientów związane z zasobami ludzkimi.

Aby dowiedzieć się więcej o tej prestiżowej nagrodzie, kliknij tutaj.

Budowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju to dla nas przejaw zdrowego rozsądku. Wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z nauką o zmianach klimatu to dla nas doskonały sposób na dalszy rozwój. Listopad okazał się przełomowy, bo to właśnie wtedy Prologis otrzymał zgodę na realizację celów bazujących na badaniach naukowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, stając się pierwszym REIT-em logistycznym z akceptacją SBTi.

SBT to uznane na arenie międzynarodowej zasady nadzorowane przez Inicjatywę SBTi, których celem jest wsparcie firm w wyznaczaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w oparciu o badania naukowe. Stanowią punkt odniesienia dla firm takich jak Prologis do skutecznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjęcie proaktywnego podejścia, opracowanie celu i uzyskanie zgody na jego realizację, jest świadectwem wiodącej pozycji Prologis w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży.

Zgodnie z celem SBT „Prologis zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 21 procent do 2025 r. i o 56 procent do 2040 r. od roku bazowego 2016. Prologis zobowiązuje się również do redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 w ujęciu bezwzględnym o 15 procent do 2025 r. i o 40 procent do 2040 r. od roku bazowego 2016.”

Warto także wspomnieć, że wysiłki Prologis na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione również 8 listopada podczas 11. corocznej gali Corporate Governance Awards przez Corporate Secretary Magazine, który nominował Prologis do nagrody w kategorii „Najlepsze raportowanie ESG”. Ta prestiżowa nominacja jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości i solidności Prologis w zakresie sprawozdawczości celów ESG i ukłonem w stronę naszego zaangażowania w ład korporacyjny.

Chociaż to Microsoft zdobył pierwszą nagrodę, sama nominacja jest dla nas wielkim zaszczytem i osiągnięciem, biorąc pod uwagę zacne grono wyróżnionych, w jakim się znaleźliśmy i fakt, że byliśmy jedynym przedstawicielem branży nieruchomości wśród wszystkich nominowanych w 15 kategoriach.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym  w realizację naszych celów, które zostały docenione tak ważnymi osiągnięciami.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.