Prologis Park Tilburg

W dziedzinie nieruchomości logistycznych dostępny jest nowy standard certyfikacji – WELL Certified™ Gold. Nasz budynek DC5 w Prologis Park Tilburg w Holandii został pierwszym na świecie w pełni wyposażonym magazynem, który uzyskał Certyfikację WELL na poziomie Gold. Co więcej, do tej pory Certyfikację WELL przyznano jedynie dwóm budynkom logistycznym, w tym Tilburg DC5.

Podczas gdy podstawą wielu systemów oceny budynków jest efektywność środowiskowa, system WELL Building Standard bazuje na zrównoważonym rozwoju społecznym na etapie projektowania i zarządzania budynkiem – ma to na celu poprawę zdrowia i jakości życia przebywających tam osób. Innymi słowy, zależy nam, aby przy projektowaniu magazynów od samego początku kierować się dobrem ludzi.

Wykraczamy poza mury i dachy

Tilburg DC5 to sztandarowy budynek typu build-to-suit o powierzchni 25 800 metrów kwadratowych, stworzony dla naszego wieloletniego międzynarodowego klienta Pantos Logistics. Zewnętrzne i wewnętrzne elementy magazynu zaprojektowano jako spójną całość, obejmującą wspólne przestrzenie i udogodnienia dla wszystkich pracowników. Każdy element projektu poddano ścisłym kontrolom pod kątem wydajności, co sprawia, że Certyfikacja International WELL Building Institute (IWBI) stanowi gwarancję najwyższej jakości.

Przy tym pilotażowym projekcie Prologis ściśle współpracował z IWBI, żeby określić niezbędne kryteria akredytacyjne dla nieruchomości przemysłowych. Certyfikację na poziomie Gold przyznaje się obiektom spełniającym wszystkie podstawowe warunki określone przez WELL (preconditions) oraz wyposażonym w co najmniej 40 procent rozwiązań opcjonalnych (optimization features). Oprócz tego dołączyliśmy do ścieżki pilotażowej WELL Portfolio IWBI, aby wdrożyć system WELL do naszego portfolio nieruchomości logistycznych.

Dodatkowa wartość dla klientów

Uwzględnianie zdrowia i dobrego samopoczucia na etapie projektowania budynków to znakomity przykład naszego długoterminowego zaangażowania oraz innowacyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz tego, w jaki sposób wdrażamy te elementy do naszej ukierunkowanej na klientów strategii biznesowej. Tworząc zbilansowane i zdrowe środowisko pracy, oferujemy naszym klientom wyjątkową wartość dodaną w kontekście ich najważniejszego zasobu – pracowników.

Najnowsze badanie na temat pozyskiwania i utrzymywania pracowników magazynów przeprowadzone przez Dział Badań Prologis wykazało, że jednym z największych wyzwań dla naszych klientów jest podaż pracy. Jedną z zalet naszego globalnego zasięgu jest to, że jesteśmy w stanie testować pomysły i sprawdzać nowe podejścia. Wspólnie koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów naszych klientów i nieustannie poszukujemy sposobów realizacji wartościowych inicjatyw, takich jak poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników, dzięki czemu nasi klienci są o krok przed tym, co przyniesie przyszłość.

Projekty pilotażowe, takie jak wprowadzenie zasad systemu WELL w dziedzinie nieruchomości logistycznych, to kolejny krok w stronę magazynów przyszłości. Tilburg DC5 po raz kolejny wyznacza standardy zrównoważonego rozwoju – przy projektowaniu budynku skupiliśmy się nie tylko na jego wpływie na środowisko, ale stworzyliśmy też wytyczne dotyczące wpływu na społeczeństwo.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.