Harvard Business Review

W tym roku Hamid R. Moghadam zajął 17. miejsce w rankingu. To nie tylko czołówka stawki, ale tez pozycja numer jeden wśród CEO z sektora nieruchomości. Odkąd Moghadam znalazł się na liście, z każdym rokiem konsekwentnie pnie się na niej coraz wyżej: 53. w 2016 r., 43. w 2017 r. i 17. w 2018 r.

Do rankingu sklasyfikowano 100 szefów wdrażających długoterminowe strategie, które zaowocowały konkretnymi i potwierdzonymi osiągnięciami. Zestawienie opiera się m.in. na danych dotyczących wyników finansowych w okresie trwania kadencji CEO. Co bardzo istotne, wśród wskaźników branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu znalazły się też osiągnięcia firmy w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Przez ostatnie cztery lata, przy określaniu pozycji CEO w rankingu, magazyn HBR nadawał ESG wagę 20 procent. W tym roku udział wskaźnika został zwiększony do 30 procent. Według HBR zmiana ta odzwierciedla fakt szybkiego wzrostu liczby funduszy i osób indywidualnych, które przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych uwzględniają o wiele więcej czynników niż tylko wyniki finansowe. Podstawą do podjęcia decyzji staje się w coraz większym stopniu to, w jaki sposób firma służy nie tylko swoim akcjonariuszom, ale również pozostałym kluczowym interesariuszom, w tym pracownikom, klientom, dostawcom i lokalnym społecznościom.

Pełna lista z 2019 r. oraz szczegółowa metodologia przygotowanego rankingu są dostępne na stronie Harvard Business Review.  
 

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.