Europejski Handel Elektroniczny, E-zamówienia i Powstawanie Nowych Miejsc Pracy

Kwestie mające wpływ na wybór nowych lokalizacji w Europie

Prologis przeprowadził w oparciu o dane branżowe i własne analizę najmu na potrzeby elektronicznej realizacji zamówień. Na jej podstawie stwierdziliśmy przede wszystkim, że na skutek rozwoju elektronicznej realizacji zamówień w ciągu ostatnich trzech lat zawarto nowe umowy najmu budynków o łącznej powierzchni 5 milionów metrów kwadratowych. W szczególności, na każdy 1 mld euro nowych przychodów ze sprzedaży w ramach handlu elektronicznego potrzebnych było 77.000 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej do realizacji zamówień. Prologis jest przekonany, że trend ten będzie się utrzymywał.

Wzrost liczby miejsc pracy: Szacujemy, że w ciągu następnych pięciu lat potrzebne będzie obsadzenie 200 000 nowych miejsc pracy w nowych budynkach powstałych na potrzeby elektronicznej realizacji zamówień. Oznacza to powstawanie 100 miejsc pracy dziennie.

Efekty mnożnikowe: Zarówno obroty w sektorze handlu elektronicznego, jak i ilość przesyłek, znacząco wzrastają. Szacujemy, że sektor ten będzie potrzebował dodatkowych 15 milionów metrów kwadratowych powierzchni logistycznej.

Lokalizacja: Obecnie, największą popularnością cieszą się budynki zlokalizowane na największych rynkach europejskiego sektora handlu elektronicznego, np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, a także na rozwijających się rynkach, takich jak Polska, Czechy i Holandia.

W ciągu ostatnich trzech lat umowy najmu w sektorze handlu elektronicznego dotyczyły 15 procent łącznej powierzchni najmu. Przewidujemy, że udział ten jeszcze wzrośnie, gdyż coraz więcej firm będzie inwestować w rozwój elektronicznej realizacji zamówień. Oczekuje się, że największy wzrost nastąpi na trzech największych rynkach sektora handlu elektronicznego w Europie, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji – na samych tych trzech rynkach zapotrzebowanie możne wzrosnąć o około 10 milionów metrów kwadratowych.

Czytaj pełną wersję raportu.

Related Materials